Endre søk
Begrens søket
45678910 301 - 350 of 614
RefereraExporteraLink til resultatlisten
Permanent link
Referera
Referensformat
 • apa
 • ieee
 • modern-language-association-8th-edition
 • vancouver
 • Annet format
Fler format
Språk
 • de-DE
 • en-GB
 • en-US
 • fi-FI
 • nn-NO
 • nn-NB
 • sv-SE
 • Annet språk
Fler språk
Utmatningsformat
 • html
 • text
 • asciidoc
 • rtf
Treff pr side
 • 5
 • 10
 • 20
 • 50
 • 100
 • 250
Sortering
 • Standard (Relevans)
 • Forfatter A-Ø
 • Forfatter Ø-A
 • Tittel A-Ø
 • Tittel Ø-A
 • Type publikasjon A-Ø
 • Type publikasjon Ø-A
 • Eldste først
 • Nyeste først
 • Skapad (Eldste først)
 • Skapad (Nyeste først)
 • Senast uppdaterad (Eldste først)
 • Senast uppdaterad (Nyeste først)
 • Disputationsdatum (tidligste først)
 • Disputationsdatum (siste først)
 • Standard (Relevans)
 • Forfatter A-Ø
 • Forfatter Ø-A
 • Tittel A-Ø
 • Tittel Ø-A
 • Type publikasjon A-Ø
 • Type publikasjon Ø-A
 • Eldste først
 • Nyeste først
 • Skapad (Eldste først)
 • Skapad (Nyeste først)
 • Senast uppdaterad (Eldste først)
 • Senast uppdaterad (Nyeste først)
 • Disputationsdatum (tidligste først)
 • Disputationsdatum (siste først)
Merk
Maxantalet träffar du kan exportera från sökgränssnittet är 250. Vid större uttag använd dig av utsökningar.
 • 301.
  Kvinlaug, Per
  Nordiska ministerrådet, Nordic School of Public Health NHV.
  Tannhelseutvikling på klinikknivå ved ulik forebyggende praksis2011Independent thesis Advanced level (degree of Master (Two Years))Oppgave
  Abstract [no]

  Formål: Denne studien ville undersøke tannhelseeffekt ved et intervensjonsprogram for forebygging av karies på klinikknivå.

   

  Metode: Et ex post-facto quasi-eksperimentell design ble anvendt til kvantitativ analyse av

  data fra journal programmet i Tannhelsetjenesten i Vest-Agder fylke, Norge. Effekten av et

  beskrevet intervensjonsprogram for forebygging av karies ble analysert ved sammenlikning

  mellom tre klinikker, og delvis med fylkesgjennomsittet for Vest-Agder. De sosioøkonomiske

  forhold i klinikkenes tilhørende bydeler ble beskrevet med indekser ut fra gitte kriterier.

  Kalibreringsøvelser med røntgenbetrakting på behandlernivå ble utført post hoc for å få en

  formening om mulige målefeil og presisjon i det statistiske materialet.

   

  Resultat: Planmessig, nytenkende og godt folkehelsearbeid i undersøkelsesperioden 2004– 2008 med tidlig intervensjon på småbarn og praktisk opplæring i effektiv tannpuss, gav betydelig tannhelsegevinst for 5- åringene.

  Resultatene var mindre entydige for 12- og 18-åringene. Klinikken med det forebyggende intervensjonsprogrammet var beliggende i et område med bra sosioøkonomisk indeks, hvilket kan forkludre resultatene. Forskjell i diagosenivå mellom klinikerne, viser hvordan helseresultater kan bli påvirket av behandlervariasjon. Ulik diagnose- og behandlernivå blant klinikerne slik det kommer fram i studien, ser ut for å være en vedvarende utfordring for tannhelsetjenesten. 

   

  Konklusjon: Studien understreker betydningen av intensiv og målrettet forebyggende intervensjon fra tidlig alder, og at forebyggende arbeid og tannhelseresultat må ses i et langtidsperspektiv. Ulike sosioøkonomiske forhold i et undersøkt område, reduserte mulighetene for å konkludere om helseresultater i denne quasi-eksperimentelle studien.

  Fulltekst (pdf)
  MPH 2011:9
 • 302.
  Kämäräinen, Leena
  Nordiska ministerrådet, Nordic School of Public Health NHV.
  Does it matter where and when you will be trained in cardiopulmonary resuscitation?: A study on CPR skills in Finland2005Independent thesis Advanced level (degree of Master (Two Years))Oppgave
  Abstract [en]

  The aim of the study was to look at the psychomotor skills in cardiopulmonary resuscitation and relate the results to sex, age and type of training. Place of training had three different categories: training at Finnish Red Cross (FRC) courses for general public, training at workplace or training at both places. The study was conducted on 310 trainees on different first aid courses and events in Finland. The psychomotor skills were evaluated by observation with help of a CPR evaluation standardized checklist with 11 moments. Age showed to have an impact on the skills. Age groups 20, 30 and 40 performed the skills better than the age group 50 and above. To explain the difference with anxiety is not likely, as 41.1 % of the trainees informed not to be afraid in a real situation and only 27.8% answered to be or did not know if they would be afraid. More likely the difference can be explained by self confidence to act as well as by the fact that different age groups need different teaching methods. Repeating has also a big role with the competence. Trainees with health care background or active at FRC succeeded to get better results. They also managed better with the essential moments like calling for help and opening the airways. Obvious is that those with 3-6 passed first aid courses managed to get better results than those with 0-2 courses. Motivation to have skills in CPR have an impact when comparing the skills and place where you got the training. All 11 moments right had 43.8% of the trainees who got their training at a FRC course, and 28.0% of those who were trained at workplace. Same difference can be shown when comparing skills with the essential moment, opening the airways. Out of the trainees at FRC courses 89.9% performed it right and 62.7% of trainees at courses at workplaces. When evaluating the skills it is just not enough to look at the right moments, but as well at the crucial, life saving, measures. In order to save more lives by CPR training an essential factor in the training is confidence to intervene in the event as well as repetition together with different teaching methods for different target groups. CPR skill tests are an important tool for the future development of the quality of the teachers.

  Fulltekst (pdf)
  MPH 2005:9
 • 303.
  Köhler, Lennart
  Nordiska ministerrådet, Nordic School of Public Health NHV.
  Barnhälsoindex för stadsdelarna i nordöstra Göteborg: Ett förslag till uppföljning avbarns hälsa och välbefinnande2010Rapport (Annet vitenskapelig)
  Abstract [sv]

  Göteborg är en socialt, ekonomiskt och etniskt starkt segregerad stad. Jämfört med andra delar av staden lever en större del av befolkningen i de nordöstra stadsdelarna i fattigdom, arbetslösheten är större, andelen med utländsk bakgrund dominerar mera, ungdoms-brottsligheten är högre, ohälsotalen är större, utbildningsresultaten hos skoleleverna är sämre. Den socioekonomiska ojämlikheten påverkar också tillgängligheten till hälsofrämjande resurser och möjligheten att få vård, vilket i sin tur bidrar till sociala skillnader i sjukdoms-börda och överlevnad och senare till skillnader i förtida dödlighet. (Folkhälsorapporten 2009). Som en del av ett större arbete med att utveckla denna del av Göteborg pågår ett intensifierat politiskt arbete med bl.a. ett utbyggt centrum i Angered, en ny bad- och ishall samt ett stort antal nya bostäder. Dessutom har lokala och regionala myndigheter beslutat att starta ett närsjukhus i Angered, med målsättning att tillgodose större delen av vårdbehovet för befolkningen i Nordost, dvs. de fyra stadsdelarna Bergsjön, Gunnared, Kortedala och Lärjedalen. Planeringen av detta nya vårdprojekt inleddes med en behovsanalys, som tydligt visade på ett mönster av översjuklighet och undervård i befolkningen i Nordost, och då inte minst bland barnen. Att arbeta aktivt med barns och ungdomars hälsa under de närmaste åren blev därför ett prioriterat mål, och en rad projekt har startats för att göra Angereds Närsjukhus till ett centrum för att förbättra barnens hälsa och därigenom göra stora vinster för både nuvarande och framtida folkhälsa och samhällslönsamhet. Trogen maximen First measure then act blev en tidig åtgärd att först kartlägga hur barnens hälsa och välbefinnande verkligen ser ut i området i dag för att rätt kunna värdera effekten av de insatser som görs från samhällets sida. Mitt uppdrag blev således att utveckla ett barnhälsoindex, som ska ge en samlad bild över barnens hälsostatus, både ur ett medicinskt och psykosocialt perspektiv, men även ta hänsyn till de indikatorer på hälsa som är viktigt ur befolkningens perspektiv. Indexet ska bygga på en rad indikatorer som fyller kraven på relevans, kvalitet och tillgänglighet, och det ska ge möjlighet att jämföra barnens situation i Nordost, både över tid och med andra kommundelar, med kommunen som helhet och med Regionen. Uppdraget redovisas härmed, och jag ber att redan nu få tacka de personer som på olika sätt hjälpt till att få styrsel på projektet och medverkat till att data kunnat samlas in. Detta är ju inte en definitiv och slutgiltig uppsättning av indikatorer, utan skall ses som ett första försök att systematisera och strukturera de kunskaper som finns på fältet. Förhoppningsvis kan rapporten ligga till grund för ett fortsatt utvecklingsarbete, så att det till slut existerar en komplett och högkvalitativ uppsättning av indikatorer, som på tillförlitligt och relevant sätt speglar barns och ungdomars hälsa och välbefinnande på kommundelsnivå.

  Fulltekst (pdf)
  R 2010:9
 • 304.
  Köhler, Lennart
  Nordiska ministerrådet, Nordic School of Public Health NHV.
  Barnhälsoindexför Göteborg: Ett system för att följa barns hälsa i Göteborg och dess stadsdelar2013Rapport (Annet vitenskapelig)
  Abstract [sv]

  Det finns i Göteborg stora skillnader mellan de olika stadsdelarna i socialt, ekono-miskt och etniskt avseende, och det avspeglar sig också i befolkningens hälsa. I en tidigare rapport (Barnhälsoindex för stadsdelarna i nordöstra Göteborg från 2010) visades klart hur denna ojämlikhet fått ett starkt genomslag hos också de yngsta: barnen 0-17 år i de fyra stadsdelarna i Nordost, Bergsjön, Gunnared, Kortedala och Lärjedalen, uppvisade i de allra flesta avseenden sämre hälsa än sammantaget för barnen i hela Göteborg. Rapporten fick stor spridning bland politiker och andra be-slutsfattare i staden, och förstärkte ambitionerna att på olika sätt investera i en soci-al, ekonomisk och hälsofrämjande utveckling av dessa stadsdelar. Men man insåg samtidigt att de andra delarna av staden inte nödvändigtvis måste vara utan problem. Ojämlikheten är inte begränsad till Nordost och det finns indikat-ioner på att ohälsa, missbruksproblem, anpassningssvårigheter och brist på stöd förekom inom andra områden, möjligen av annan typ och möjligen med annan för-delning. Men detaljerna visste man inte, för det finns inga data tillgängliga. Därför beslöt kommunfullmätige att helt enkelt utvidga kartläggningen till hela staden Göte-borg, att beställa ett barnhälsoindex för alla stadsdelarna. Eller som det uttrycks i folkhälsodelen av kommunstyrelsens budgetförslag för 2012: ”Vårt mål är att alla göteborgare ska ha samma goda folkhälsa som de grupper som idag har den bästa folkhälsan. Ohälsan slår hårdast mot de mest utsatta och det drabbar också barnen och den är intimt kopplad till barnfattigdom. I Göteborg lever nästan vart sjätte barn i fat-tigdom men skillnaderna mellan barns välfärd i olika stadsdelar är stor. Staden ska motverka ökade skillnader mellan människor och istället sträva efter jämlikhet i hälsa – särskilt riktat mot barn, ungdomar och deras föräldrar. Ohälsans klasstrappa i Göte-borg ska bort. En grundlig analys av situationen i Göteborg för barn och ungdomar behövs. Därför ska varje stadsdel i samverkan med hälso- och sjukvården ta fram un-derlag till ett barnhälsoindex. Barnhälsoindexet ska sedan användas som verktyg i verksamheter som rör barn och unga för att bryta trenden av den ojämlika hälsan i Göteborg”.Man insåg snart från stadsdelarnas sida att låta varje stadsdel ta fram varsitt barn-hälsoindex kanske inte var det bästa sättet att arbeta på. Risken för svårigheter att jämföra resultaten och för att komma i otakt med dem är överhängande. Jag fick därför återigen uppdraget att utveckla ett Barnhälsoindex, som både kunde ge en heltäckande bild av barnens hälsosituation i hela Göteborg, men som också kunde belysa de skillnader som i olika avseenden finns mellan stadsdelarna. Målet blev, som tidigare, att konstruera ett barnhälsoindex, som ska ge en samlad bild över barnens hälsostatus, både ur ett medicinskt och psykosocialt perspektiv, men även ta hänsyn till de indikatorer på hälsa som är viktigt ur ett befolkningsper-pektiv. Indexet ska bygga på en rad indikatorer som fyller kraven på relevans, kvali-tet och tillgänglighet, och det ska ge möjlighet att jämföra barnens situation i stadsde-larna, både över tid och med staden som helhet samt med Regionen och Riket, om data finns tillgängliga. Sedan jag senast gjorde ett Barnhälsoindex i Göteborg har stadens administrativa indelning ändrats, 2011 reducerades antalet stadsdelar från 21 till 10. Efter många överläggningar med berörda personer beslöt jag att använda de gamla stadsdelarna, för att kunna jämföra bakåt, men allra mest för att man på det viset bryter ner resul-taten till mindre enheter, vilket gynnar förståelsen och underlättar interventioner. En särskild statistikgrupp inom stadens förvaltning arbetar med att skapa ytterligare mindre statistiska enheter, s.k. mellanområden, som skall kunna belysa befolkning-ens liv och verksamhet på en mer lokal nivå än stadsdel, eftersom resultaten enligt kommunfullmäktige annars kan ge en missvisande bild. Det betyder att sådana mel-lanområden i framtiden kan bli lämplig indelningsgrund också för ett Barnhälsoin-dex, förutsatt att data görs tillgängliga på den nivån. Precis som i tidigare rapporter, internationella, nationella och lokala har Barnkonventionens definition av barn följts, dvs. individer under 18 år. Uppdraget redovisas härmed, och jag ber att få tacka de många personer som på olika sätt hjälpt till att få styrsel på projektet och medverkat till att data kunnat samlas in (se närmare sid 13 och 17). Särskilt vill jag tacka Mats Klingberg på NHV, som nog-grant konfigurerat data och placerat dem i tabellerna. Detta är ju inte en definitiv och slutgiltig uppsättning av indikatorer, utan skall ses som ett försök att systematisera och strukturera de kunskaper som finns på fältet. Förhoppningsvis kan rapporten leda till ett fortsatt utvecklingsarbete, så att det till slut existerar en komplett och högkvalitativ uppsättning av indikatorer, som på ett tillförlitligt och relevant sätt speglar barns och ungdomars hälsa och välbefinnande på kommun- och kommundelsnivå. Det ska också understrykas att detta Barnhälsoindex i första hand skall användas för att ge vägledning för aktiva insatser på barnhälsans område, och som sådant skall det var tydligt, lättförståeligt och överskådligt. Det är inte tänkt som en vetenskaplig publikation. En sådan lär komma senare, då med mer utvecklade statistiska bearbet-ningar och sambandsanalyser. Men det hindrar inte att det också i denna version har tillämpats ett kritiskt och vetenskapligt förhållningssätt till upplägg, metoder, data och tolkningar.

  Fulltekst (pdf)
  R 2013:3
 • 305.
  Köhler, Lennart
  Nordiska ministerrådet, Nordic School of Public Health NHV.
  Jubileumsboken NHV 50 år: En betraktelse av Lennart Köhler.   Rektor 1978 – 19952003Rapport (Annet (populærvitenskap, debatt, mm))
  Abstract [sv]

  För 10 år sedan fi rade vi med stor pompa och ståt NHVs 40-års-jubileum. Också då med tillbakablickande och framåtseende, akademisk festivitas och glad samvaro. Det är förresten ett genomgående drag på NHV att tillvarata alla möjligheter att fira något, med akademisk högtid och glada fester. Så har skett vid invigning av nya lokaler, vid promoveringar och installationer, och firandet har alltid skett med fokus på de viktigaste målen för vår verksamhet: folkhälsa, utbildning och Norden. Min uppgift i den här skriften är att ge en skildring av NHVs historia. ”The longer you look back, the further you can look forward”, är Churchills berömda argument för historisk forskning. Med andra ord: Ju mer man vet om NHVs uppkomst och utveckling, desto lättare är det att förstå hur NHV blivit vad den är i dag och ju säkrare kan man predicera vad den kan bli i morgon. Det gäller också att vara bakåtklok för att inte bli framåtdum. Det finns flera sätt att beskriva det förflutenhetens landskap som historien utgör, enligt Peter Englund. Man kan skildra Den Stora Historien, dvs. kungar, krig, storpolitik, samhälleliga omstörtningar, eller Den Lilla Historien, dvs. vardagslivets tysta gång och lugna rytmer, som i facit kanske har betytt väl så mycket för människans villkor som aldrig så spektakulära krig och fredsfördrag. I en skildring av NHV skulle väl Den Stora Historien motsvaras av de omfattande utredningar och genomgripande förändringar av skolans statuter och resurser som skett via de nordiska samarbetsorganen. Och Den Lilla Historien skulle väl vara det inre, dagliga arbetet med undervisning och utbildningsplaner, med forskning och konferenser, med kollegiemöten och kvalitetsutveckling, med ledningsgrupper och fack och alla dessa möten med kreativa personer på alla nivåer. Jag har i denna exposé valt att koncentrera mig på några områden, som jag tror skall ge en inblick i båda dessa aspekter på historien. Det kommer således att handla om Utredningar och Ut-värderingar, Ideologier och Strategier, Byggnader och andra resurser samt om Människor. Dessa områden hänger naturligtvis ihop och är beroende av varandra, men vissa huvudlinjer kan dock skönjas. Eftersom historien alltid måste tolkas innehåller den ju ett visst mått av subjektivitet, dvs. händelser har valts ut och satts in i sitt sammanhang på ett bestämt sätt. Historien handlar ju, som en annan svensk historiker har sagt, ytterst om den som skriver den. Men det hindrar inte att jag skall försöka lämna plats åt andra också och vara så kritisk och sanningssökande som möjligt.

  Fulltekst (pdf)
  R 2003:3
 • 306.
  Lal, Alexander
  Nordiska ministerrådet, Nordic School of Public Health NHV.
  MUSCULOSKELETAL PAIN AND LEVEL OF EDUCATIONA: Cross-Sectional Study from Ullensaker, Norway2008Independent thesis Advanced level (degree of Master (Two Years))Oppgave
  Abstract [no]

  I en postal tverrsnittstudie har vi undersøkt forholdet mellom muskelsmerter ogutdanningsnivå i Ullensaker kommune. Vi brukte et standardisert spørreskjema ommuskelsmerter (også kalt Ørebro-skjemaet) og fikk svar fra 3325 personer (svarprosent55%). Vi registrerte utdanningsnivå og en rekke andre demografiske- og livsstilsvariablesamt funksjonsevne og subjektive helseplager. Vi fant i denne studien ensammenheng mellom utdanningsnivå og muskelsmerter. Personer med lavtutdanningsnivå har mer muskelsmerter enn personer med høyere utdanning. Når detgjelder å bli hindret i sine daglige aktiviteter av smertene er forskjellene enda størremellom de med lav utdanning og de med høy utdanning

  Fulltekst (pdf)
  MPH 2008:7
 • 307.
  Lassen Nielsen, Anders
  Nordiska ministerrådet, Nordic School of Public Health NHV.
  Knowledge Management as a tool in Health Care Systems optimization: The case of Närsjukvården Österlen AB2006Independent thesis Advanced level (degree of Master (Two Years))Oppgave
  Abstract [en]

  Background: Närsjukvården Österlen AB (=NÖAB) won a five-year contract, late in 2000, to operate the local health care services in Simrishamn on behalf of the Region Skåne. The economical forecast for 2002 was a loss of 18 million SEK. A turnaround was urgent.

  Aim: Primarily to evaluate Knowledge Management (=KM) techniques as a tool in the process of turning a health care organization around. Secondarily, to describe the means by which NÖAB became a more efficient health care organization. In order to evaluate the use of KM in the turnaround process it is necessary to answer three fundamental research questions. Did a turnaround take place? Did the individual projects contribute to increased efficiency? And finally can the approach used in the projects be characterized as KM.

  Method: The study was an ongoing case study using action research combined with evaluation. The Evaluation uses public data (both quantitative and qualitative) and evaluations done by third parties. That allows for a profound validation of the conclusions. Three central processes were singled out for the evaluation. 1) The makeover of the acute patients’ way into the system, 2) the disease management program (=DPM) for patients suffering from COPD and 3) the introduction of an error-management system.

  Results: The operating results were raised from minus 15 million SEK in 2002 to plus 10 million SEK in 2005. Manhours were reduced with 20.6%. The average cost for a consultations were reduced with 24.6%. The introduction of the COPD DPM resulted in a saving of approximately 1 million SEK a year. A total of 312 adverse event reports were filled during the first 10 month - an average of 31 a month. The introduction of KM turned the organization into a patient centered, lean health care organization. Changed the decisions making, and resulted in a significant shift towards an acceptance culture.

  Conclusion: From the nature of the described projects, the description of the landmarks used and the discussion on how the projects fit into a Knowledge Management way of thinking it is concluded that a Knowledge Management approach was applied. The success of the turnaround described in the case makes a strong argument for the use of Knowledge Management when faced with the need to optimize health care systems.

  Fulltekst (pdf)
  MPH 2006:28
 • 308.
  Laur, Piret
  Nordiska ministerrådet, Nordic School of Public Health NHV.
  EXTERNAL CAUSES OF DEATH IN ESTONIA 1970-2002: a special reference to suicide, traffic accidents and alcohol poisoning2005Independent thesis Advanced level (degree of Master (Two Years))Oppgave
  Abstract [en]

  The study aims to describe the external causes of death (ECD) mortality, specifically suicide and traffic death in Estonia 1970-2002 in relation to the political and economic development with a special focus on the unemployment and alcohol use impact. This analyse bases on the Statistical Office of Estonia and other governmental institutions published information. The highest mortality rates occurred for traffic accidents 1990-91 and for suicides 1994-95. Middle-age man excess ECD mortalityoccurred in early 1990s with the greatest politico-economic changes accompanied by high psychosocial stress before the population could acquire appropriate coping strategies. Impact of the first main reforms on the population health has been ascertained. Price liberalisation was followed by immense inflation and real wage fall in early 1990s. Privatisation and monetary reform influenced on the basic living security of the population. People faced unexpected living difficulties as work and dwelling insecurity, decreased real income, insufficiency to meetessential expenditures, declined living standard, social status loss, population stratification and inadequate social protection. Unemployment was just introduced and did not play a significant role for the high mortality. Traffic accidents’ fatal consequences decreased with growing GDP as cars and roads became safer however accidents’ number did not decrease. Western cars appearance euphoria could influence more than alcohol consumption. It could plausibly increase accidents but the reason and role of alcohol consumption in the intentional actions needs more information. Suicide could have been influenced mainly by social and traffic accidents mortality mainly by environmental factors. Earlier findings about the unemployment and alcohol consumption impact on the transition’s high injurymortality have not been confirmed by the current study. Current paper provides framework within population worsening health factors during politico-economic changes could be better understood. The strongest impact on Estonia’s population health could come from transition’s political and economic reforms influencing dwelling and incomesecurity. Low salary and low purchasing power could hurt a human dignity even more than possible unemployment

  Fulltekst (pdf)
  MPH 2005:7
 • 309.
  Leitz, Christine
  Nordiska ministerrådet, Nordic School of Public Health NHV.
  Forsigtig antibiotikabrug i Norden. Hvordan kan den fremmes? Fokus er antibiotikas påvirkning af tarmfloraen2014Independent thesis Advanced level (degree of Master (Two Years))Oppgave
  Abstract [da]

  BAGGRUND: Antibiotikaresistens udgørentrussel mod folkesundheden. Antibiotikabruger hoveddrivekraften bag resistensudviklingen.Restriktiv antibiotikabrugi overens-stemmelse med de gældende retningslinjerer derfornødvendig. Tarmfloraenpåvirkes af antibiotika oghar betydning for helbredet.Den salutogene teori er et veletableretkonceptindenfor Public Health. Oplevelse af sammenhæng (OAS)udgør et centralt koncept indenfor den salutogene teori, afspejler en persons syn på livet og kapacitet til at respondere på stressfyldte situationerog indeholder komponenterne begribelighed, håndterbarhed og meningsfuldhed.OASudgøret værdifuldt værktøj ved problemstillinger, hvor målet er ”compliant”adfærd.Det kunne tænkes,at hvis befolkningen og lægerne manglede OAS vedrestriktiv antibiotikabrug, kunne dette bidrage til at derescompliance til retningslinjerne, der anbefaler forsigtig antibiotikabrug ikke var optimal.

  FORMÅL: At formulere forslag til, hvordan forsigtig antibiotikabrug kunne fremmes ved at optimere OAS. Baggrundener litteratur, der belyser (i) befolkningens og lægernesholdninger overfor antibiotika og antibiotikaresistens i Norden og (ii) antibiotikas påvirkning af tarmfloraen og mulige helbredsmæssige konsekvenser.Det undersøges om der er grund til at ændre holdning overfor antibiotika,hvilke faktorerderfremmer og hæmmer forsigtig antibiotikabrug og hvordan OASkunne optimeres.

  METODE: Litteraturstudie efter struktureret litteratursøgning i PubMed og PsychINFO.

  RESULTATER: Antibiotika betragtes som noget beskyttende. Det kan ikke udelukkes, at antibiotika ved at påvirke tarmfloraen, kan have negative konsekvenser for helbredet.Viden, vaner og kommunikation har betydning for hvordan antibiotika bruges og hvorvidt forsigtig antibiotikabrug opleves begribelig og håndterbar.Læger kan ved ordination af antibiotika opleve en konflikt mellem patienten,der skal behandles bedst muligtog samfundet, hvor tiltagende antibiotikaresistens skal begrænses. Dette kan være én grund til at forsigtig antibiotikabrug ikke opleves meningsfuld.

  KONKLUSION: Forsigtig antibiotikabrug kunne fremmes ved atfremme velfungerende kommunikationog ved atbruge antibiotikas påvirkning af tarmfloraenog mulige helbredsmæssige konsekvenser som motivation. Hensigtsmæssige vaneri sammen-hæng med antibiotikabrug skal støttes og uhensigtsmæssige vaner om lægges. Her kunnelæger følges af en mikrobiolog for en dag

  Fulltekst (pdf)
  MPH 20143:43
 • 310. Leppo, Anna
  et al.
  Hecksher, Dorte
  Selin, Jani
  Wennberg, Peter
  Svensson, Johan
  Ramstedt, Mats
  Halme, Jukka
  Skretting, Astrid
  Bretteville-Jensen, Anne Line
  Nordic Studies on Alcohol and Drugs NAD 1/11 Volume 282011Bok (Annet (populærvitenskap, debatt, mm))
 • 311.
  Lerum, Arve
  Nordiska ministerrådet, Nordic School of Public Health NHV.
  Barnevern og beslutninger, stress og mestring: En komparativ studie av barnevernsarbeid i en dansk og en norskkommune2011Independent thesis Advanced level (degree of Master (Two Years))Oppgave
  Abstract [no]

  Studiens formål: Hensikten med studien var å sammenligne hvordan barneverntjenesten i en dansk og en norsk kommune arbeider når det gjelder å ta beslutninger, hvilke stressfaktorer som forekommer og hvilke mestringsstrategier som benyttes.

  Metode: Det ble holdt to fokusgruppeintervjuver, et i den danske kommunen og et i den norske. Erfarne barnevernarbeidere deltok. Begge fokusgruppeintervjuvene ble transkribert og analyert ved hjelp av innholdsanalyse.

  Resultat: Studien viser at barneverntjenesten i den norske kommunen har mindre formalisert samarbeid med andre kommunale tjenester, oftere tar gruppebaserte beslutninger og baserer seg mer på kolleger sammenlignet med barneverntjenesten i den danske kommunen. Barneverntjenesten i den danske kommunen har strukturert og formalisert samarbeid med andre kommunale tjenester, og baserer seg mindre på internt samarbeid sammenlignet med barneverntjenesten i den norske kommunen. Stressfaktorer i begge barneverntjenester er 1) mangel på gode resultater og 2) at det er vanskelig å vurdere den foreliggende informasjon om et barn med behov for tiltak fra barnverntjenesten. Mangel på gode resultater er stressfaktor i begge land og barnevernarbeidere i begge kommuner finner barneverntjenesten det vanskelig å ta den riktige beslutningen vedr. et konkret barn. Viktige mestringsstrategier i beslutningsprosessen i begge kommuner er støtte fra kolleger og støtte fra ledelsen.

  Konklusjon: Den danske barneverntjenesten har formeldt samarbeid med andre kommunale tjenester. Beslutningene baserer seg på egne vurderinger og vurderinger fra andre kommunale tjenester. Barneverntjenesten i Norge baserer seg i større grad på egene vurderinger. For begge barneverntjenester er det utfordrende å ta den riktige beslutningen for et konkret barn som har behov for hjelp. Begge tjenester søker støtte hos kolleger og ledelse.

  Fulltekst (pdf)
  MPH 2011:6
 • 312.
  Lesén, Eva
  Nordiska ministerrådet, Nordic School of Public Health NHV.
  Psychotropic drugs among the elderly: Population-based studies on indicators of inappropriate utilisationin relation to socioeconomic determinants and mental disordersEva LesénGothenburg,2011Doktoravhandling, med artikler (Annet vitenskapelig)
  Abstract [en]

  Background: Drug utilisation among the elderly is complex due to multiplemorbidities, extensive drug utilisation and an increased sensitivity to drugs. One of the most common drug groups utilised in this population is psychotropic drugs, which include antipsychotics, anxiolytics, hypnotics, and antidepressants. In appropriat eutilisation of drugs among the elderly is an issue of great public health importance.

  Aims: The overall aim of this thesis is to assess and analyse potentially in appropriat eutilisation of psychotropic drugs among the elderly in Sweden. The specific aims are to assess to what extent the indicator “concurrent use of three or more psychotropic drugs”captures the utilisation of Potentially Inappropriate Psychotropics (PIP) among theelderly, and to analyse potentially inappropriate utilisation of psychotropic drugs inrelation to time, mental disorders, institutionalisation, and socioeconomic determinants among the elderly in Sweden.

  Methods: Data from individual-based registers on dispensed drugs and socioeconomic determinants in 2006, the Gothenburg 95+ Study (1996-1998), and aggregated drug sales statistics from 2000-2008 were used. The agreement between the two indicators“concurrent use of three or more psychotropic drugs” and PIP was assessed. Utilisationof psychotropic drugs and PIP was assessed in relation to mental disorders and institutionalisation among the 95-year olds, and in relation to socioeconomic determinants among individuals aged 75 years and older. Further, trends over time inutilisation of PIP and recommended drugs were analysed.

  Results: During 2006, about half of the elderly aged 75 years and older utilised psychotropic drugs and one fifth of all elderly utilised PIP. One fourth of individualsutilising PIP were captured by the indicator “concurrent use of three or morepsychotropic drugs”. In 1996-1998, less than one tenth of the 95-year olds with depression utilised antidepressants, while hypnotics and anxiolytics were more common. Individuals with low income and the non-married were more likely to utilise PIP compared to those with high income and the married, respectively. During 2000-2008, utilisation of PIP decreased and utilisation of recommended psychotropic drugs increased.

  Conclusions: There are substantial problems in the utilisation of psychotropic drugsamong the elderly. This thesis found that the agreement between two indicators of inappropriate psychotropic drug utilisation was poor, which emphasises the importance of choosing relevant indicators. The findings also show socioeconomic inequities inpsychotropic drug utilisation among the elderly, a low utilisation of antidepressants among 95-year olds diagnosed with depression, and a trend towards the utilisation of recommended rather than inappropriate psychotropic drugs among the elderly

  Fulltekst (pdf)
  NHV Report 2011:2
 • 313.
  Lesén, Eva
  et al.
  Nordiska ministerrådet, Nordic School of Public Health NHV.
  Andersson, Karolina
  Nordiska ministerrådet, Nordic School of Public Health NHV.
  Petzold, Max
  Nordiska ministerrådet, Nordic School of Public Health NHV.
  Carlsten, Anders
  Department of Research and Development, The National Corporation of Swedish Pharmacies (Apoteket AB), Gothenburg, Sweden.
  Socioeconomic determinants of psychotropic drug utilisation among elderly: a national population-based cross-sectional study.2010Inngår i: BMC public health, ISSN 1471-2458, Vol. 10, s. 118-Artikkel i tidsskrift (Fagfellevurdert)
  Abstract [en]

  BACKGROUND: Psychotropic drugs are commonly utilised among the elderly. This study aimed to analyse whether two socioeconomic determinants - income and marital status - are associated with differences in utilisation of psychotropic drugs and potentially inappropriate psychotropic drugs among elderly in Sweden.

  METHODS: All individuals aged 75 years and older who had purchased a psychotropic drug in Sweden during 2006 were included (68.7% women, n = 384712). Data was collected from national individual-based registers. Outcome measures were utilisation of three or more psychotropic drugs and utilisation of potentially inappropriate psychotropic drugs, as classified by the Swedish National Board of Health and Welfare.

  RESULTS: Individuals with low income were more likely to utilise three or more psychotropic drugs compared to those with high income; adjusted odds ratio (aOR) 1.12 (95% confidence interval [CI] 1.10-1.14). The non-married had a higher probability for utilising three or more psychotropic drugs compared to the married (aOR 1.22; CI 1.20-1.25). The highest probability was observed among the divorced and the never married. Potentially inappropriate psychotropic drugs were more common among individuals with low compared to high income (aOR 1.14; CI 1.13-1.16). Compared to the married, potentially inappropriate psychotropic drug utilisation occurred more commonly among the non-married (aOR 1.08; CI 1.06-1.10). The never married and the divorced had the highest probability.

  CONCLUSIONS: There was an association between socioeconomic determinants and psychotropic drug utilisation. The probability for utilising potentially inappropriate psychotropics was higher among individuals with low income and among the non-married.

 • 314.
  Lesén, Eva
  et al.
  Nordiska ministerrådet, Nordic School of Public Health NHV.
  Carlsten, Anders
  Department of Research and Development, The National Corporation of Swedish Pharmacies (Apoteket AB), Gothenburg, Sweden.
  There is a trend in the utilization of psychotropics among elderly towards recommended drugs.2010Inngår i: Pharmacoepidemiology and Drug Safety, ISSN 1053-8569, E-ISSN 1099-1557, Vol. 19, nr 10, s. 1095-9Artikkel i tidsskrift (Fagfellevurdert)
  Abstract [en]

  PURPOSE: To analyse trends in sales of potentially inappropriate psychotropic substances (PIPS) in relation to drugs recommended by Drug and Therapeutics Committees (DTC drugs) among 75-year olds and among individuals born 1925 in Sweden.

  METHODS: Trends in sales of PIPS and DTC drugs among 75-year olds and among individuals born 1925 in Sweden during 2000-2008 were analysed with linear regression models. Sales were measured as defined daily doses per 1000 inhabitants and day. PIPS were defined according to a proposal from the Swedish National Board of Health and Welfare. The selection of DTC drugs was based on a review of recommendations from local DTCs.

  RESULTS: Among 75-year olds, PIPS sales decreased 38% and DTC drugs sales increased 31% from 2000 to 2008. The hypnotic PIPS decreased 45%, while the DTC hypnotics increased 36%. The total sales of PIPS to individuals born in 1925 decreased 12% from 2000 to 2008. The DTC drugs increased 115%. Sales of hypnotic PIPS decreased 12%, and the hypnotic DTC drugs increased 120%.

  CONCLUSIONS: The findings indicate a trend towards the utilization of DTC drugs rather than PIPS.

 • 315.
  Lesén, Eva
  et al.
  Nordiska ministerrådet, Nordic School of Public Health NHV.
  Carlsten, Anders
  Department of Research and Development, The National Corporation of Swedish Pharmacies (Apoteket AB), Gothenburg, Sweden.
  Skoog, Ingmar
  Neuropsychiatric Epidemiology Unit, Department of Psychiatry and Neurochemistry, Institute of Neuroscience and Physiology, Sahlgrenska Academy, University of Gothenburg, Sweden.
  Waern, Margda
  Neuropsychiatric Epidemiology Unit, Department of Psychiatry and Neurochemistry, Institute of Neuroscience and Physiology, Sahlgrenska Academy, University of Gothenburg, Sweden.
  Petzold, Max
  Nordiska ministerrådet, Nordic School of Public Health NHV.
  Börjesson-Hanson, Anne
  Neuropsychiatric Epidemiology Unit, Department of Psychiatry and Neurochemistry, Institute of Neuroscience and Physiology, Sahlgrenska Academy, University of Gothenburg, Sweden.
  Psychotropic drug use in relation to mental disorders and institutionalization among 95-year-olds: a population-based study.2011Inngår i: International psychogeriatrics, ISSN 1041-6102, E-ISSN 1741-203X, Vol. 23, nr 8, s. 1270-7Artikkel i tidsskrift (Fagfellevurdert)
  Abstract [en]

  BACKGROUND: The prevalence of psychotropic drug use is high among the elderly, but research on how psychotropic drugs are used among individuals aged 90 years and older is limited. An increased knowledge on this topic may contribute to improved prescribing patterns in this vulnerable population. The aim of this study was to assess the use of psychotropic drugs in relation to mental disorders and institutionalization among 95-year-olds and to identify use of potentially inappropriate psychotropic drugs.

  METHODS: All 95-year-olds born in 1901-1903 living in nursing homes or community settings in Gothenburg, Sweden were invited to participate. The response rate was 65% and 338 95-year-olds were examined (263 women, 75 men). Psychotropic drug use in relation to mental disorders and institutionalization was assessed. Information on drug use was collected primarily from multi-dose drug dispensing lists. Participants were examined by trained psychiatrists using the Comprehensive Psychopathological Rating Scale and a battery of cognitive tests. Dementia, depression, anxiety and psychotic disorders were diagnosed according to the Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders, third edition, revised (DSM-III-R).

  RESULTS: Sixty percent of the 95-year-old participants used psychotropic drugs; hypnotics were most common (44%). Potentially inappropriate psychotropics were observed in one third (33%). Antidepressants were used by 7% of the participants without dementia who fulfilled criteria for a depressive disorder, while 56% used hypnotics and 30% used anxiolytics.

  CONCLUSIONS: The high prevalence of psychotropic drug use and the nonspecific nature of these treatments among 95-year-olds indicate a need for improvement in prescribing patterns.

 • 316.
  Lesén, Eva
  et al.
  Nordiska ministerrådet, Nordic School of Public Health NHV.
  Petzold, Max
  Nordiska ministerrådet, Nordic School of Public Health NHV.
  Andersson, Karolina
  Nordiska ministerrådet, Nordic School of Public Health NHV.
  Carlsten, Anders
  Department of Research and Development, The National Corporation of Swedish Pharmacies (Apoteket AB), Gothenburg, Sweden.
  To what extent does the indicator "concurrent use of three or more psychotropic drugs" capture use of potentially inappropriate psychotropics among the elderly?2009Inngår i: European Journal of Clinical Pharmacology, ISSN 0031-6970, E-ISSN 1432-1041, Vol. 65, nr 6, s. 635-42Artikkel i tidsskrift (Fagfellevurdert)
  Abstract [en]

  PURPOSE: The indicator "concurrent use of three or more psychotropic drugs" has been used as a measure of quality in drug use among the elderly. The aim of our study was to assess to what extent the indicator captures the use of specific psychotropics associated with an increased risk of adverse events among the elderly, i.e., potentially inappropriate psychotropic drugs (PIP).

  METHODS: All individuals aged 75 years and older in Sweden purchasing prescribed psychotropic drugs in 2006 constituted the study population (n = 384,904). Data on purchased psychotropic drugs from the Swedish Prescribed Drug Register were used. The overlap between individuals with the indicator and individuals using PIP was assessed with sensitivity, specificity, positive and negative predictive values and likelihood ratio as outcome measures.

  RESULTS: Among the psychotropic drug users, 15% had the indicator and 39% used PIP. The proportion of individuals with the indicator among all individuals using PIP was 27% (sensitivity). The proportion of individuals without the indicator among all individuals not using PIP was 93% (specificity). The positive predictive value was 72%, and the negative predictive value was 67%. Differences in outcome measures were observed between different categories of PIP.

  CONCLUSIONS: The indicator "concurrent use of three or more psychotropics" can be technically easy to use, but PIP is more specific. Three quarters of all individuals who used PIP in this study were not captured by the indicator. However, two thirds of all individuals with the indicator used PIP. When selecting instruments to assess appropriateness in drug therapy in the elderly, clinical relevance should be balanced against convenience of use.

 • 317.
  Lewin, Simon
  et al.
  Norwegian Knowledge Centre for the Health Services, Preventive and International Health Care Unit, Oslo, Norwa.
  Munabi-Babigumira, Susan
  Norwegian Knowledge Centre for the Health Services, Preventive and International Health Care Unit, Oslo, Norwa.
  Glenton, Claire
  SINTEF Health Research, Department of Global Health and Welfare, Oslo, Norwa.
  Daniels, Karen
  Nordiska ministerrådet, Nordic School of Public Health NHV. Health Systems Research Unit, Medical Research Council, PO Box 19070, Tygerberg 7505, South Africa .
  Bosch-Capblanch, Xavier
  van Wyk, Brian E
  Swiss Tropical and Public Health Institute, Swiss Centre for International Health, Basel, Switzerland.
  Odgaard-Jensen, Jan
  Norwegian Knowledge Centre for the Health Services, Oslo, Norway.
  Johansen, Marit
  Norwegian Knowledge Centre for the Health Services, Oslo, Norway.
  Aja, Godwin N
  Babcock University, Department of Health Sciences, Ikeja-Lagos, South West, Nigeria.
  Zwarenstein, Merrick
  Sunnybrook Health Sciences Centre, Combined Health Services Sciences, Toronto, ON, Canada.
  Scheel, Inger B
  SINTEF Health Research, Department of Global Health and Welfare, Oslo, Norway.
  Lay health workers in primary and community health care for maternal and child health and the management of infectious diseases.2010Inngår i: The Cochrane database of systematic reviews, ISSN 1469-493X, nr 3, s. CD004015-Artikkel i tidsskrift (Fagfellevurdert)
  Abstract [en]

  BACKGROUND: Lay health workers (LHWs) are widely used to provide care for a broad range of health issues. Little is known, however, about the effectiveness of LHW interventions.

  OBJECTIVES: To assess the effects of LHW interventions in primary and community health care on maternal and child health and the management of infectious diseases.

  SEARCH STRATEGY: For the current version of this review we searched The Cochrane Central Register of Controlled Trials (including citations uploaded from the EPOC and the CCRG registers) (The Cochrane Library 2009, Issue 1 Online) (searched 18 February 2009); MEDLINE, Ovid (1950 to February Week 1 2009) (searched 17 February 2009); MEDLINE In-Process & Other Non-Indexed Citations, Ovid (February 13 2009) (searched 17 February 2009); EMBASE, Ovid (1980 to 2009 Week 05) (searched 18 February 2009); AMED, Ovid (1985 to February 2009) (searched 19 February 2009); British Nursing Index and Archive, Ovid (1985 to February 2009) (searched 17 February 2009); CINAHL, Ebsco 1981 to present (searched 07 February 2010); POPLINE (searched 25 February 2009); WHOLIS (searched 16 April 2009); Science Citation Index and Social Sciences Citation Index (ISI Web of Science) (1975 to present) (searched 10 August 2006 and 10 February 2010). We also searched the reference lists of all included papers and relevant reviews, and contacted study authors and researchers in the field for additional papers.

  SELECTION CRITERIA: Randomised controlled trials of any intervention delivered by LHWs (paid or voluntary) in primary or community health care and intended to improve maternal or child health or the management of infectious diseases. A 'lay health worker' was defined as any health worker carrying out functions related to healthcare delivery, trained in some way in the context of the intervention, and having no formal professional or paraprofessional certificate or tertiary education degree. There were no restrictions on care recipients.

  DATA COLLECTION AND ANALYSIS: Two review authors independently extracted data using a standard form and assessed risk of bias. Studies that compared broadly similar types of interventions were grouped together. Where feasible, the study results were combined and an overall estimate of effect obtained.

  MAIN RESULTS: Eighty-two studies met the inclusion criteria. These showed considerable diversity in the targeted health issue and the aims, content, and outcomes of interventions. The majority were conducted in high income countries (n = 55) but many of these focused on low income and minority populations. The diversity of included studies limited meta-analysis to outcomes for four study groups. These analyses found evidence of moderate quality of the effectiveness of LHWs in promoting immunisation childhood uptake (RR 1.22, 95% CI 1.10 to 1.37; P = 0.0004); promoting initiation of breastfeeding (RR = 1.36, 95% CI 1.14 to 1.61; P < 0.00001), any breastfeeding (RR 1.24, 95% CI 1.10 to 1.39; P = 0.0004), and exclusive breastfeeding (RR 2.78, 95% CI 1.74 to 4.44; P <0.0001); and improving pulmonary TB cure rates (RR 1.22 (95% CI 1.13 to 1.31) P <0.0001), when compared to usual care. There was moderate quality evidence that LHW support had little or no effect on TB preventive treatment completion (RR 1.00, 95% CI 0.92 to 1.09; P = 0.99). There was also low quality evidence that LHWs may reduce child morbidity (RR 0.86, 95% CI 0.75 to 0.99; P = 0.03) and child (RR 0.75, 95% CI 0.55 to 1.03; P = 0.07) and neonatal (RR 0.76, 95% CI 0.57 to 1.02; P = 0.07) mortality, and increase the likelihood of seeking care for childhood illness (RR 1.33, 95% CI 0.86 to 2.05; P = 0.20). For other health issues, the evidence is insufficient to draw conclusions regarding effectiveness, or to enable the identification of specific LHW training or intervention strategies likely to be most effective.

  AUTHORS' CONCLUSIONS: LHWs provide promising benefits in promoting immunisation uptake and breastfeeding, improving TB treatment outcomes, and reducing child morbidity and mortality when compared to usual care. For other health issues, evidence is insufficient to draw conclusions about the effects of LHWs.

 • 318.
  Lien Smedsrød, Mirjam
  Nordiska ministerrådet, Nordic School of Public Health NHV.
  Vellykket livsstilsendring handler om utvikling av motivasjon, ferdigheter og evne til selvregulering.2012Independent thesis Advanced level (degree of Master (Two Years))Oppgave
  Abstract [no]

  Bakgrunn: Forekomsten av overvekt og fedme er økende i de nordiske landene og iverden forøvrig. Utviklingen er bekymringsfull fordi den bringer med seg uhelse og alvorlig sykdom. Ulike virkemidler er tatt i bruk for å løse problemene forårsaket av overvekt og inaktivitet. Samtidig prøver man å påvirke til endret helseatferd. Det er behov for å utvide kunnskapen om hva som i denne sammenheng er effektive strategier.

  Hensikt: Studiens hensikt er med kvalitativ metodikk å studere hvordan personer som har lykkes med å endre livsstilsvaner, opplevde og håndterte endringsprosessen.

  Metode: 14 personer, derav åtte menn, i alderen 23 til 68 år er intervjuet individuelt. Modifisert versjon av Grounded Therory er brukt som metode i innsamling av data og i analyseprosessen.

  Resultat: Studien viser at deltakernes vellykkede livsstilsendring har forløpt gjennom en rekke sosiale prosesser som kan beskrives ut fra tre hovedkonsepter som her er samlet i følgende kategorier; Motiverer til endring, danner nye vaner og håndterer seg selv. Det som kjennetegner endringsprosessen i sin helhet er hvordan hovedpersonene har utviklet større grad av kontroll og håndterbarhet i egne liv.

  Konklusjon: Vellykket livsstilsendring er en psykologisk empowermentprosess med vekt på prosesser omkring selvregulering, motivering, psykisk uhelse og det å danne nye vane

  Fulltekst (pdf)
  MPH 2012:11
 • 319.
  Lillesveen, Birger
  Nordiska ministerrådet, Nordic School of Public Health NHV.
  Sammenheng mellom enkeltvedtak og hjelp til hjemmeboende personer med demens Sammenheng mellom enkeltvedtak og pasientens tap av funksjonsevner2006Independent thesis Advanced level (degree of Master (Two Years))Oppgave
  Abstract [no]

  Hensikten med denne undersøkelsen var å belyse et lite studert område, nemlig: Stemmer enkeltvedtak overens med hjelpen hjemmeboende personer med demens får, og om tap av ferdigheter påvirker vedtakene og hjelpen som gis. Materiale: I alt 460 hjemmeboende personer med demens fra 24 kommuner i alle landets fem helseregioner ble inkludert i undersøkelsen. Alle fikk hjelp fra hjemmebaserte tjenester og hadde en demenssykdom diagnostisert av lege og/eller hjemmesykepleien antok at det forelå demens på grunnlag av en Klinisk Demensvurdering I alt 489 pasienter ble rekruttert, 249 med demensdiagnose og 240 uten. Blant de 240 med antatt demens hadde 211 en KDV skåre 1 eller høyere. Disse ble inkludert, mens de 29 med lavere skåre ble ekskludert. Metode: Pasienten ble vurdert med Klinisk Demensvurdering og et skjema som måler funksjoner i dagliglivet, Rapid Disability Rating Scale-2. Enkeltvedtak for pasientene ble samlet inn og kategorisert ved hjelp av kvalitativ innholdsanalyse slik at kategoriene stemte overens med hjelpetiltakene som ble tilbudt. Hjelp til pasientene ble registret i en sju dagers periode. Resultater: Vi fant liten sammenheng mellom vedtakene og utført hjelp, og liten sammenheng mellom behov for hjelp og utført hjelp. Åttiseks prosent av vedtakene ble fulgt opp av hjemmetjenesten, men svært mange får hjelp uten vedtak. Undersøkelsen viser at mange som har behov for hjelp, ikke får hjelp. Undersøkelsen viser at det ikke er lovverket som svikter, men håndhevelsen av gjeldende lover og forskrifter.

  Fulltekst (pdf)
  MPH 2006:16
 • 320.
  Lindahl Norberg, Annika
  et al.
  Department of Women’s and Children’s Health, Childhood Cancer Research Unit, Karolinska Institutet, Stockholm, Sweden, 2 U-CARE/Psychosocial Oncology and Supportive Care, Department of Public Health and Caring Sciences, Uppsala University, Uppsala, Sweden.
  Mellgren, Karin
  Department of Pediatrics, Institution for Clinical Sciences, University of Gothenburg, Gothenburg, Sweden,.
  Winiarski, Jacek
  Department of Clinical Science, Intervention and Technology, Astrid Lindgren Children’s Hospital, Karolinska Institutet, Karolinska University Hospital Huddinge, Stockholm, Sweden.
  Forinder, Ulla
  Nordiska ministerrådet, Nordic School of Public Health NHV. Department of Social Work, Stockholm University, Stockholm, Sweden.
  Relationship between problems related to child late effects and parent burnout after pediatric hematopoietic stem cell transplantation2014Inngår i: Pediatric Transplantation, ISSN 1397-3142, E-ISSN 1399-3046Artikkel i tidsskrift (Fagfellevurdert)
  Abstract [en]

  A few studies have indicated that parents’ reactions to achild’s serious disease may entail long-term stress for the parents.However, further knowledge of its consequences is valuable. The aim ofthe study was to investigate the occurrence of burnout in a Swedishnational sample of parents of children who had undergone HSCT andsurvived. Burnout (Shirom–Melamed Burnout Questionnaire) andestimations of the child’s health status (Lansky/Karnofsky estimationsand study-specific questions) were self-reported by 159 mothers and 123fathers. In addition, physicians made estimations of the child’s healthstatus (Lansky/Karnofsky estimations). Nonparametric tests revealedthat burnout symptoms occurred more often among fathers of childrenwho had undergone transplantation within the last five yr compared tofathers of children with no history of serious disease (34.4% vs. 19.9%).Burnout among mothers and fathers was associated with the child’snumber and severity of health impairments up to five yr after the childunderwent HSCT (Spearman’s rho for mothers 0.26–0.36 and forfathers 0.36–0.61). In conclusion, chronic stress in parents after achild’s HSCT seems to abate eventually. However, parents should bemonitored and offered adequate support when needed. Moreover, thesituation of fathers in the often mother-dominated pediatric settingshould receive more attention in research as well as in the clinic.

 • 321.
  Lindqvist, Rafael
  et al.
  Nordiska ministerrådet, Nordic School of Public Health NHV.
  Bengtsson, Steen
  Nordiska ministerrådet, Nordic School of Public Health NHV.
  Fredén, Lars
  Nordiska ministerrådet, Nordic School of Public Health NHV.
  Larsen, Frode
  Nordiska ministerrådet, Nordic School of Public Health NHV.
  Rosenberg, David
  Nordiska ministerrådet, Nordic School of Public Health NHV.
  Ruud, Torleif
  Nordiska ministerrådet, Nordic School of Public Health NHV.
  Wahlbeck, Kristian
  Nordiska ministerrådet, Nordic School of Public Health NHV.
  Från reformintention till praxis: Hur reformer inom psykiatri och socialtjänst översatts till konkret stöd i Norden2011Rapport (Annet vitenskapelig)
  Abstract [sv]

  Den här forskningsrapporten, som finansierats av Nordiska Ministerrådet, är en komparativ studie av hur reformer inom psykiatri och socialtjänsten översatts till konkreta vård- och stödinsatser i fyra nordiska länder: Danmark, Finland, Norge och Sverige. Att Island utelämnats beror på att vi inte funnit någon intresserad forskarkollega som haft möjlighet att anta utmaningen. Arbetet med projektet ingår i den s.k. Handlingsplanen för Psykisk hälsa där ytterligare ett antalprojekt har genomförts. Samtliga dessa projekt har organiserats av Nordiska Akademin för forskning om psykisk hälsa vid NHV och med docent Lars Fredén som huvudansvarig.Rapporten innehåller dels en inledande komparativ analys och därefter följer en beskrivning av reformutvecklingen i varje enskilt land. Rapporten ger en bild av hur policyintentioner, servicesystem, arbetsformer och samverkansformer gestaltar sig i de fyra nordiska länderna och i vilka avseenden likheter och skillnader finns. Trots att det finns stora kulturella likheter mellan länderna finns också olikheter som bl.a. innebär skillnader i hur begrepp och terminologi används. I ett par av länderna, Danmark och Finland, är det tveksamt om man överhuvudtaget kan tala om specifika psykiatrireformer eftersom det handlar om en utveckling med ett tämligen långt utdraget förlopp där olika politikområden berörs. I Norge och Sverige kan vi däremot iaktta relativt specifika och avgränsade reformer. En annan aspekt som rör begrepp och terminologi är att man i Finland och Norge använder begreppet psykiatri när man mer entydigt refererar till den aktuella medicinska disciplinen, medan man använder sig av begreppen mentalvårdsarbete respektive psykisk helsearbeid när vill inkludera socialtjänstens och andra organisationers insatser för personer med psykisk ohälsa. I Danmark och till viss del även i Sverige använder man sig av begreppet socialpsykiatri för motsvarande verksamhet. Vi har valt att inkludera länderrapporterna skrivna med den i landet gängse terminologin eftersom den återspeglar de diskussioner och ställningstaganden man gjort vad gäller policyinriktning och servicestruktur. I den komparativa analysen har videlvis frångått detta språkbruk till förmån för en mer enhetlig begreppsapparat. Vi kan bara hoppas att läsaren gör sina egna reflektioner om hur utvecklingen av policy och servicestruktur återspeglas i vår analys.

  Fulltekst (pdf)
  R 2011:4
 • 322.
  Ling - Roos, Monica
  Nordiska ministerrådet, Nordic School of Public Health NHV.
  Hur arbetar chefer med att förbättra hygienrutiner?: En kvalitativ studiepå ett sjukhus i Stockholm2014Independent thesis Advanced level (degree of Master (Two Years))Oppgave
  Abstract [sv]

  Bakgrund: Årligen drabbas miljoner patienter världen över av vårdrelaterade infektioner, vilket representerar ett folkhälsoproblem och ett hotmot patientsäkerheten. Enligt WHO måste varje land därför vidta och fokusera på åtgärder som att förbättra hygienrutiner hos vårdpersonalen, för att minska andelen vårdrelaterade infektioner.

  Syfte: Att få insyn, förståelse och fördjupad kunskap i hur chefer på ett akutsjukhus i Stockholm arbetar för patientsäkerhet genom följsamhet till hand-, kläd-och hygienrutiner. Hur upplevsföljsamhet till hygienrutinerna vara, ses svårigheter, hur ser praxis för ansvar och uppföljning av följsamheten till hygienrutinernaut?Målet är att kunna ge förslag och inspiration till hur följsamhet till hygienrutiner kan optimeras på det sjukhus där studien utförts, även som inspiration till andra vårdgivare.

  Metod: 41 chefer på olika nivåer intervjuades. Kvalitativ forskningsansats valdes och manifest kvalitativ innehållsanalys användes som analysmetod.

  Resultat: Chefer upplever att följsamheten till hygienrutiner generellt är god, men kan skilja sig åt mellan yrkeskategorier. Det finns individer med upprepad icke-följsamhet, trots påpekanden.Det arbetas med följsamhet på den egna enheten, medan det är liten koordinering mellan enheterna. Varje chef bestämmer själv hur arbetet skall läggas upp för sin personal, det finns ingen klar sjukhusgemensam strategi. Önskemål uttrycks om att få tid med sin verksamhetschef att diskutera hur enhetens följsamhet ser ut och behov av åtgärder för förbättring samt åtgärd för de med lägre följsamhet.

  Konklusion: Följsamheten till hygienrutiner skulle sannolikt kunna öka genom att chefer samverkar, samordnaroch haren mer enad strategi och sjukhusövergripande fokusering på hygienrutiner.

  Fulltekst (pdf)
  MPH 2014:1
 • 323.
  Löf, Hans
  Nordiska ministerrådet, Nordic School of Public Health NHV.
  Liv med kvalité vid 75+: En intervjuundersökning av äldres uppfattning om livskvalitet och boende2014Independent thesis Advanced level (degree of Master (Two Years))Oppgave
  Abstract [sv]

  Bakgrund: Med en växande andel äldre i befolkningen i Norden följer ett ökat intresse för vad som ger ett gott åldrande och vad äldre själva anser skapar god livskvalitet. Forskningen inom området i Sverige har i stort varit riktad mot individens yttre livsvillkor för att indirekt ge en bildav livskvali-teten. Bostaden är en viktig kontextuell faktor särskilt mot bakgrund av att ca hälften av alla personer som är 80 år och äldre bori en bostad med bristande tillgänglighet.

  Syfte: Att undersöka synen på den egna livskvaliteten hos personer i den tredje åldern och identifiera vad som är viktigt för deras upplevda livskvalitet.Studien syftar till att öka förståelsen för enskildas uppfattningar om vad som är viktigt för upplevd livskvalitet under åldrandeprocessen. Den avser också att belysa om bostaden anses viktig för livskvaliteten och i så fall på vilket sätt, samt ge ökad kunskap om hur äldre personer, som fortfarande befinner sig i den tredje åldern, resonerar kring sitt boende.

  Metod: En intervjuundersökning genomfördes med 16 personer som var 75 år och äldre i en större stadi södra Sverige. Informanterna, tio kvinnor och sex män, befann sig alla i ”den tredje åldern” som omfattar den aktiva period i livet som inträder efter avslutat yrkesliv. De anmälde sig frivilligt att delta i studien efter att en förfrågan ställts till tre lokala pensionärsföreningar.

  Resultat: Resultaten visar att det för personer i den tredje åldern är de upplevelsemässiga värdena som är avgörande för den subjektiva livskvaliteten. Upplevd hälsa, genom rörlighet och förmåga att klara vardagslivet, Trivsel i boendet samt meningsfulla sociala relationer & aktivitetär avgörande för hur man upplever sin livskvalitet. Bostadens tillgänglighet har ingen betydelse för den upplevda livskvaliteten och är ointressant innan man får egna erfarenheter av konsekvenserna. Att kunna bo kvar i sin bostad är viktigt för livskvaliteten och man är inte beredd att byta bostad för att få bättre tillgänglighet.

  Slutsatser: På kort sikt behöver äldre i tredje åldern bättre kunskaper och större medvetenhet om vilka fördelar det kan medföra att ta ansvar för och planera sitt boende inför de funktionsned-sättningar som kan följa av hög ålder. Eftersom möjligheten att bo kvar i sin bostad är så väsentlig för livskvaliteten är det på längre sikt viktigt med fler tillgängliga bostäder, föratt äldre inte ska behöva byta bostad när funktionsnedsättningar inträder. Bostadsbeståndet som helhet behöver således bli mer tillgängligt. Det finns anledning att i större utsträckning koppla ihop bostadspolitik och folkhälsopolitik avseende äldre

  Fulltekst (pdf)
  MPH 2014:22
 • 324.
  Løvendahl Sørensen, Alice
  Nordiska ministerrådet, Nordic School of Public Health NHV.
  Oplevelse af sammenhæng hos bærere af Meticillin Resistente Staphylococcus aureus(MRSA): Et kvalitativt studie.2012Independent thesis Advanced level (degree of Master (Two Years))Oppgave
  Abstract [da]

  Baggrund: At være bærer af MRSA er en udfordring for et stigende antal borgere. For den enkelte indebærer det at være bærer at skulle leve med en viden om, at man kan smitte og fremkalde infektion hos den nærmeste familie eller andre, man kommer i tæt berøring med. For samfundet indebærer forekomsten af et reservoir af resistente bakterier en risiko for spredning fra det omgivende samfund ind på sygehusene med efterfølgende problemer ved behandling af akutte og alvorligt syge patienter.

  Formål: At opnå en dybere forståelse af, hvilken betydning det har for bærernes oplevelse af sammenhæng og dermed for sundheden for den enkelte, at være bærer af MRSA ieget hjem.

  Metode: Et kvalitativt studie med åbne interview af 12 bærere og 4 pårørende med anvendelse af Grounded Theory som analysemetode.

  Resultater: Borgerne oplever det at være bærer af MRSA som en uklar og forvirrende tilstand mellem sundhed og sygdom. Undersøgelsen identificerer kernekategorien ”Mangelfuld information”, som udløser følelser som forvirring og utryghed, meningsløshed, stress og vrede. Dette resulterer i manglende compliance, bekymringer for fremtiden og stigmatisering. Øget stress påvirker oplevelsen af sammenhæng hos bærerne og deres nærmeste i negativ retning. Særligt tyngede er bærere og pårørende, som arbejder indenfor omsorgs-og plejeområdet.

  Konklusion: Arbejdet afdækker mangler i primærsektorens håndtering af opgaven, specielt vedrørende korrekt information til MRSA-bærerne og deres nærmeste, som i nogle tilfælde kan påvirke bærernes oplevelse af sammenhæng og egen sundhed i negativ retning. Stigmatisering og grov diskrimination af MRSA-bærere kan være et resultat af manglende viden i MRSA-bærernes netværk og lokalområde.

  Fulltekst (pdf)
  MPH 2012:15
 • 325.
  Lüdemann, Bente
  Nordiska ministerrådet, Nordic School of Public Health NHV.
  Å være faglig leder for anestesisykepleiere i norske helseforetak: balansekunst eller spagatøvelse?2012Independent thesis Advanced level (degree of Master (Two Years))Oppgave
  Abstract [no]

  Hensikt: Hensiktenmed studien var å undersøke forutsetningene for å være faglig leder for anestesisykepleiere i dagens norske helseforetak.

  Metode: Studien ble gjennomført med en kombinert metodikk: 1) Spørreundersøkelse med et skjema som forfatteren selv utviklet til alle førstelinjeledere for anestesisykepleiere i norske helseforetak,totalt77, med 80,5 % svarfrekvens. Datable analysert med kvantitative metoder.2) Halvstrukturerte individuelle intervju med syv ledere, strategisk utvalgt, både kvinner og menn, i alle landets fire regionale helseforetak, som det ble gjort en kvalitativ innholdsanalyse av.

  Resultat: I denne studien fant man at mange andre presserende oppgaver for lederne gjør at faglig ledelse ofte blir nedprioritertog delegert til andre, som fagutviklingssykepleierne. Lederne har et betydelig fokus på helsefremmende ledelse. Lederrollen er belastende, til tider slik at helsen påvirkes. Det er liten interesse for og nærmest ingen konkurranse om lederjobben. Av lederne er forholdsvis mange menn.

  Konklusjon: På grunn av de endrede rammebetingelsene,som følge av blant annet enhetlig ledelse og helseforetak,har lederrollen endret seg. Den har gått fra å stort sett være faglig leder til stadig mer personalledelse og administrative oppgaver. Lederne har i høy grad tilpasset seg de nye kravene, ogfungerer på mange måter som hybridlederemedettydelig fokus på helsefremmende ledelse.Anestesisykepleiefaget ivaretas gjerne av fagutviklingssykepleierne. Lederjobben oppleves som belastende og ikke særlig attraktiv for anestesisykepleiere

  Fulltekst (pdf)
  MPH 2012:8
 • 326.
  Madsen, Ann Filippa
  Nordiska ministerrådet, Nordic School of Public Health NHV.
  Oplevelseaf isolation under indlæggelse: Et kvalitativt studie2014Independent thesis Advanced level (degree of Master (Two Years))Oppgave
  Abstract [da]

  Formål: Formålet med dette studie var at undersøge faktorer der kan have betydning for hvordan patienten magter at være isoleret under indlæggelse på hospital. Der søges afdækning af om der er baggrundsvariabler som køn, alder og tidligere erfaringer, som har betydning og hvilke konsekvenser det medfører. Formålet var endvidere på baggrund af en risikoanalyse af den enkelte patientat fokusere på at tilrettelægge organiseringen af pleje og behandling.

  Metode: Studiet er et kvalitativstudie, hvor det empiriske materiale blev indsamlet ved fempatientinterviews. Som analysemetode blev anvendt indholdsanalyse. Den konceptuelle ramme omfatter antibiotikaresistens i et folkesundhedsperspektiv, en beskrivelse af rammerne for infektionsforebyggelse i Danmark samt en teoretisk ramme af hvad det indebærer for patienter at være smittet med en multiresistent bakterie og oplevelse af at være isoleret.

  Resultater: Studiet viser, at lukket dør, mangel på kontakt og stimuli resulterer i følelsen af kedsomhed, monotoni og angst. Studiet viser endvidere at baggrundsvariabler synes at have betydning for hvordan isolationen opleves. Kvinder udviser større bekymringer omkring smitteforholdsregler, og er mere observante på personalets adfærd end mænd. Kvinder bekymrer sig mere om risikoen for smitteoverførsel til besøgende og familie. Kvinder er mere emotionelle under indlæggelsen og under isolationen. Mænd affinder sig udadtil med situationen og har ikke samme spekulationer omkring smitteforholdsregler. Mænd har en mere rationel tilgang, og der er en tendens til at mænd bedre magter at være isoleret på enestue. Yngre patienterser ud til at magte isolationen bedre og anser enestue som en fordel. De ældre bliver mere triste og føler sig ensomme. Erindringer fra tidligere indlæggelser kan lejres som negative oplevelser, og influere på nuværende indlæggelse. Forat patienterne kunne magte situationen, udviklede de selv strategier til egen hjælp og befandt sig således i en balance mellem stress og mestring.

  Konklusion: For at kunne forebygge de negative oplevelser det har for patienter som er isoleret, uden at kompromittere smitteforebyggelsen, vil et skærpet fokus på hele organiseringen, undervisning af personale, tilrettelæggelsen af isolationen med fokus på sengestuefaciliteter, tid til kontakt og grundig information være nødvendig. Her udover kan individuelle foranstaltninger på baggrund af en risikoanalyse overvejes.

  Fulltekst (pdf)
  MPH 2014:33
 • 327.
  Mahler, Marianne
  Nordiska ministerrådet, Nordic School of Public Health NHV.
  At holde balance Betingelser for og perspektiver i forhold tilforebyggelse af fald blandt gamle mennesker2012Doktoravhandling, med artikler (Annet vitenskapelig)
  Abstract [da]

  Baggrund. Faldulykker blandt gamle mennesker er et folkesundhedsproblem i Danmark, Norden såvel som i den vestlige verden. Forebyggelse af fald har været grebet an i en befolkningsorienteret adfærdsmotiverendeog –regulerende modus. Denne faldforebyggelsestankegang er i opbrud.

  Formål. At beskrive hvorledes fald,faldhændelser og at miste balanceopleves og håndteres af gamle mennesker, der bor i selvstændig bolig. Studiet har ligeledes fokus på at undersøge sammenhænge i den faldforebyggende indsats med udgangspunkt i hvad de, der er faldet, har oplevet. Studiet bidragertil udvikling af sundhedsfremmende og faldforebyggende indsats i forhold til den enkelte og til den samlede indsats.

  Metode. Afhandlingenbygger på fire delstudier (I-IV). I de fire studier anvendes fortolkende fænomenologiskfilosofisk tilgang og analytisk metode. I et studie (III) sker det i en case study ramme og er suppleret med kritisk diskursanalytisk analyse og fortolkning af dokumenter. I alt blev ni kvinder og fire mænd (75-94 år) narrativt interviewetom at falde. To social-og sundhedshjælperen blev individuelt interviewet, de deltog også i fokusgruppeinterview sammen med to social-og sundhedsassistent kolleger og en sygeplejerske, der alle kom ihovedpersonernes hjem irelation til den faldforebyggende indsats.

  Resultater. For at kunne håndtere det sårbare, skrøbeligeog dødens nærhed ved fald udviklede fortællerne forskellige metoder til at klare situationer for at kunne tilpasse egne ressourcer til konteksten og opnå følelser af velvære (I). Frygt eller bekymring for at falde var altid usynligt tilstede og blev håndteret forskelligt. På den ene side blev frygten konkretiseret i en bekymring for at befinde sig i en nedværdigende situation på den anden side var frygten en eksistentiel udfordring og tegn på dødens nærhed (II). Hovedpersonerne forventede personlige relationer, indflydelse og valgmuligheder i samarbejdet med sundhedspersonale om forebyggelseaf fald. Løsninger skulle forhandles og balancerede mellem professionel og personlig omsorg (III). De, der var faldet viste ikke stor appetit på mad men spiste for at være i live. Appetitten viste sig i at have indflydelse i sociale relationer både til social-og sundhedspersonalet, til familie og naboer og med udgangspunkt i oplevelse af sociale tilhørsforhold have samfundsmæssig indflydelse.

  Konklusion. Forebyggelse af fald må fremover indebære også sundhedsfremmetankegang og tager udgangspunkt i betydninger og kontekst for på denne måde ikke blotat være multifaktoriel, men også multidimensionel med eksistentielt perspektiv

  Fulltekst (pdf)
  NHV Report 2012:8
 • 328.
  Mahler, Marianne
  et al.
  Nordiska ministerrådet, Nordic School of Public Health NHV.
  Sarvimäki, Anneli
  Nordiska ministerrådet, Nordic School of Public Health NHV.
  Appetite and falls: Old age and lived experiences.2012Inngår i: International Journal of Qualitative Studies on Health and Well-being, ISSN 1748-2623, E-ISSN 1748-2631, Vol. 7Artikkel i tidsskrift (Fagfellevurdert)
  Abstract [en]

  Falling among older adults is a well-known public health problem but the association between falling and appetite is seldom studied although poor nutritional status is accepted as a risk factor for falls. On this background the aim of this study was to understand how older adults, who have fallen several times within a year, related their experiences of appetite as a phenomenon in everyday life. In narrative in-depth interviews, eight women and four men contributed with their stories. Using interpretative phenomenology the thematic analysis resulted in three main themes: appetite for food; appetite for social relations and appetite for influence. Eating was not trivial everyday routine and required self-regimentation. Meals were not an object of desire, but of discipline out of the wish to survive. Feelings, reflections and ambivalence were bound to the lack of appetite on food. The participants were oriented towards the forbidden, the delicious and to everyday food as a strengthener and as medicine. In their dependency on help, home was the framework for establishing social relations as means of social support. As well as family and neighbours, the significant others were persons on whom the participants were dependent. Personal relationships and mutual dependencies may ensure social security in lives characterised by contingency and maintain influence in daily life. Falling is both a dramatic and a trivial incident where life and death could be at stake. From this perspective, connectedness was prominent in all fall stories. The quest for influence and a sense of social connectedness was the incentive to re-enter local community arenas and to express solidarity. In health-care practice multi-factorial fall-prevention should be complemented with a multi-dimensional approach in order to balance the medical approach with humanistic and societal approaches towards fall-prevention.

 • 329.
  Mahler, Marianne
  et al.
  Nordiska ministerrådet, Nordic School of Public Health NHV.
  Sarvimäki, Anneli
  Nordiska ministerrådet, Nordic School of Public Health NHV.
  Fear of falling from a daily life perspective;: narratives from later life2012Inngår i: Scandinavian Journal of Caring Sciences, ISSN 0283-9318, E-ISSN 1471-6712, Vol. 26, nr 1, s. 38-44Artikkel i tidsskrift (Fagfellevurdert)
  Abstract [en]

  Fear of falling is a well-known condition in later life. The aim of this study was to illuminate the experiences and the meaning of fear of falling in a daily-life context. The method used was a qualitative study inspired by interpretive phenomenology. In narrative interviews, five community-dwelling women over 80 years of age told about their fear of falling from a daily-life perspective. The overall thematic analysis resulted in three main themes: the meaning of managing daily life necessities; keeping in contact with the outside; living with fear. The findings showed that to live with fear of falling was to discipline daily life, and to learn to live with the challenge of a vulnerable bodily condition and of losing control at different levels: from falling, from incontinence, from dirt and from the stigma of being in a humiliating situation. The women created a perception of independence while they were dependent on help and community care and on news from the outside. At an existential level, they coped with their fear by strengthening their will. The conclusion was that the older women studied accepted the condition of fear of falling. They shared the ability to cope in various ways with the limitations of their bodily capacity and their imbalance.

 • 330.
  Mahler, Marianne
  et al.
  Nordiska ministerrådet, Nordic School of Public Health NHV.
  Sarvimäki, Anneli
  Nordiska ministerrådet, Nordic School of Public Health NHV.
  Indispensable chairs and comforting cushions: — Falls and the meaning of falls in six older persons lives2010Inngår i: Journal of Aging Studies, ISSN 0890-4065, E-ISSN 1879-193X, Vol. 24, nr 2, s. 88-95Artikkel i tidsskrift (Fagfellevurdert)
  Abstract [en]

  The aim of the study was to illuminate the meaning of falls for older adults in an everyday perspective. In narrative in-depth interviews, four women and two men, 80–94 years old, told their stories from a daily-life perspective; they had experienced falling several times. The methodological approach used was interpretive phenomenology, in order to grasp the meaning of the participants' situations and everyday practices. The women had learned and used a special technique; they had disciplined their bodies with exercises and training activities, although they suffered from several chronic illnesses. In order to cope with the falling episodes, the women had equipped sofas and chairs with cushions to soften the process of getting up again, whereas the two men sat in a chair moving as little as possible. In handling the falls, each participant showed individual coping strategies and adaptive resources to achieve a life, experiencing a feeling of being well

 • 331.
  Mahler, Marianne
  et al.
  Nordiska ministerrådet, Nordic School of Public Health NHV.
  Svensson, Tommy
  Nordiska ministerrådet, Nordic School of Public Health NHV. Department of Behavioural Sciences and Learning, Linköping University, Linköping, Sweden .
  Sarvimäki, Anneli
  Nordiska ministerrådet, Nordic School of Public Health NHV.
  The balance of life : Two case studies on falls and fall-prevention in older persons2011Artikkel i tidsskrift (Fagfellevurdert)
 • 332.
  Mangerud, Gunhild
  Nordiska ministerrådet, Nordic School of Public Health NHV.
  Dietary Mercury Exposure in selected Norwegian Municipalities: The Norwegian Fish and Game Study, part C.2005Independent thesis Advanced level (degree of Master (Two Years))Oppgave
  Abstract [en]

  Improved and detailed knowledge regarding dietary mercury exposure in the Norwegian population is considered important as part of a national monitoring of exposure to hazardous environmental contaminants. Mercury is still regarded an important pollutant in Norway, reflected in the priority list for the Norwegian Pollution Control Authority (Norwegian: Statens forurensningstilsyn, SFT) from 1996. This priority list, defined politically by the Norwegian Parliament, includes about 30 different chemical pollutants and is aimed at ending, or substantially decreasing, emissions of the chemicals listed. Mercury is also found on the “obs-list”, which is the environmental authorities` list of health and environment threatening chemicals that may represent a particular problem on a national level. The proclaimed goal by the Norwegian environmental authorities concerning mercury is that emissions should be “substantially decreased, at latest by the year 2010” (SFT 2004). Mercury is a metal that may be released from both natural and anthropogenic sources. It is estimated that less than half of the mercury pollution in Norway is released from national sources, the rest being depositions from atmospheric transportation from abroad (Berg et al. 2003). As mercury is able to circulate in the atmosphere probably as long as one year, it may be transported very long distances and is thus an issue of international concern. Even though many western countries (Norway included) have decreased their mercury releases during the last decade, countries in both Asia and Africa have had a substantial increase in their emissions (Fjeld & Rognerud 2003). This means that international agreements are necessary for an effective handling of the problem, and the United Nations are currently working on efforts to reach international agreements regarding the use of mercury (UNEP 2002). This does not negate, however, that local industrial emissions have been of great importance for local contamination in some parts of Norway. In the year 2000 it was estimated that about 290 kg of mercury were released from national sources in Norway, and about 50 % of this was discharged directly into sea and lakes (Berg et al. 2003). The most important sources in Norway is offshore industry (about 42 % of national releases in 2000), garbage disposals and renovation systems (21 %) and metal production (12 %) (Berg et al. 2003). One important implication of the long-distance atmospheric mercury transportation is that increased levels of mercury have been found in many lakes in the Scandinavian countries (Fjeld & Rognerud 2003). Studies have shown a north-south gradient of mercury levels in Norway, with higher levels in lake sediments and soils in the southern parts (Berg et al 2003). Internationally, the major concern regarding mercury in the environment is dietary exposure through the consumption of freshwater and marine fish (WHO 1996). Also in Norway, several studies have shown that mercury concentrations in pike, perch and trout in somelocations may be above the maximum level permitted on the commercial market (defined by the Norwegian Food Control Authority: 0.5 mg/kg generally and 1.0 mg/kg for pike) (Fjeld et al. 2001). However, although it is evident that especially freshwater fish may contain higher concentrations than what is considered safe for human consumption, no detailed monitoring of mercury concentrations exist for Norwegian lakes. Thus fish consumption restrictions for freshwater fish have been given on a general basis, and include avoiding consumption of pike, of perch above 25 cm, and trout and charr weighing more than 1 kg. These advises are primarily directed against pregnant and breast-feeding women, although the gener population is recommended not to eat these fishes more than once a month on a yearly basis (Matportalen 2004a) Some fjords have also been affected by local industrial pollution, and currently the Norwegian Food Safety Authority (Norwegian: Mattilsynet) recommend avoiding consumption of fish from Sørfjorden due to the high levels of mercury found in fish from this fjord (last evaluated in 2003) (Matportalen 2004b).

  Fulltekst (pdf)
  MPH 2005:2
 • 333. Marjut, Salokannel
  Ethical review, data protection and biomedical research in the Nordic countries: A legal perspective2017Rapport (Annet vitenskapelig)
  Abstract [en]

  The report gives an overview of the existing legislation in the Nordic countries regarding the collection and re-use of health-related personal data in medical research. It also looks at how ethical review is integrated in the regulatory frameworks, including in the European general data protection regulation that will come into force May 2018.

  Fulltekst (pdf)
  fulltext
  Download (jpg)
  preview image
 • 334. Meier, Petra
  et al.
  Ramstedt, Mats
  Lysova, Alexandra
  Pridemore, William
  Rossow, Ingeborg
  Allamani, Allaman
  Beccaria, Franca
  Voller, Fabio
  Hope, Ann
  Butler, Shane
  Karlsson, Thomas
  Mäkelä, Pia
  Österberg, Esa
  Tigerstedt, Christoffer
  Giesbrecht, Norman
  Thomas, Gerald
  Nordic Studies on Alcohol and Drugs NAD 5/10 Volume 272010Bok (Annet (populærvitenskap, debatt, mm))
 • 335. Melberg, Hans Olav
  et al.
  Hoverak, Øyvind
  Nordic Studies on Alcohol and Drugs NAD 4/10 Volume 272010Bok (Annet (populærvitenskap, debatt, mm))
 • 336.
  Meljordshagen von Ubisch, Ann Kristin
  Nordiska ministerrådet, Nordic School of Public Health NHV.
  BMI og sosiodemografiske faktorers påvirkning på operative forløsninger blant Norske og Pakistanske kvinner i Groruddalen, Norge2013Independent thesis Advanced level (degree of Master (Two Years))Oppgave
  Abstract [no]

  Bakgrunn: Økning i BMI og immigrasjon til Norge medfører nye utfordringer og det må settes fokus på å bekjempe ulikheter innen helse for mor og barn. I dag utgjør pakistanske immigranter en av de største minoritetsgruppene i Norge. Målet for denne studien er å undersøke forekomst av pregravid body mass index (BMI) og noen sosiodemografiske faktorers påvirkning på operative forløsninger (keisersnitt, vakuum, og tang) blant Norske og Pakistanske førstegangsfødende kvinner i Groruddalen, Norge.

  Metode: Populasjonsbasert kohort undersøkelse av 146 norske og 39 pakistanske kvinner som går til svangerskapskontroll på helsestasjoneri Groruddalen og deres fødsler ved Oslo universitetssykehusHF, Ullevål og Akershus universitetssykehus HF i Norge.

  Resultat: Pakistanske kvinner haddelavere pre-gravid BMI enn norske kvinner (22.1 og 24.6, p <0.05). En lavere andel pakistanske kvinner hadde utdannelse> 9år (79.5%) enn norske kvinner (96.6%, p<0.05) og en lavere andel arbeidet utenfor hjemmet, 66.5 % kontra 95.2%, p<0.05. I tillegg var pakistanske kvinneryngre (M=26.4, SD=4.0 år) sammenlignet med norske kvinner(M=29.7, SD=4.4 år, p<0.05). Nyfødte barn av pakistanske kvinnerveide 339 gram mindre, med en gjennomsnittlig fødselsvekt på 3181 gram,i forhold til de norske nyfødte på 3520 gram (p <0.05). Det varingen signifikant forskjell i operative forløsninger blant pakistanske kvinner med 31.6% og norske kvinnermed 27.9 %, p=0.805. Uavhengig av etnisitet hadde variabelen mors alder OR=1.106 (CI95:1.017 til 1.203) og svangerskapets lengde i dager OR= 0.951 (CI95:0.908 til 0.997) sammenheng med operative forløsninger i denne studien. Detnyfødte barnets vekt OR=1.001 (CI95:1.000 til 1.002) varmuligens et grensetilfelle.

  Konklusjon: Studien viser sosiodemografiske forskjeller mellom norske og pakistanske kvinner i Groruddalen, Norge. Pakistanske kvinner haddelavere BMI, lavere utdanningslengde, færrearbeidet utenfor hjemmet, de varyngre når de fødte sitt første barn og de fødtebarn med lavere vektenn norske kvinner. Det varikke forskjell i andel operative forløsninger mellom norske og pakistanske kvinner. Uavhengig av etnisitet haddekvinnenes alder og svangerskapets lengde påvirkning på operativ forløsning

  Fulltekst (pdf)
  MPH 2013:8
 • 337. Meng, Qingyue
  et al.
  Li, Renzhong
  Cheng, Gang
  Blas, Erik
  Nordiska ministerrådet, Nordic School of Public Health NHV. UNICEF/UNDP/World Bank/WHO Special Programme for Research and Training in Tropical Diseases (TDR), The World Health Organization, 20 Avenue Appia, CH-1211 Geneva 27, Switzerland.
  Provision and financial burden of TB services in a financially decentralized system: a case study from Shandong, China.2004Inngår i: International Journal of Health Planning and Management, ISSN 0749-6753, E-ISSN 1099-1751, Vol. 19 Suppl 1, s. S45-62Artikkel i tidsskrift (Fagfellevurdert)
  Abstract [en]

  Both challenges and opportunities have been created by health sector reforms for TB control programmes in developing countries. China has initiated radical economic and health reforms since the late 1970s and is among the highest TB endemic countries in the world. This paper examines the operation of TB control programmes in a decentralized financial system. A case study was conducted in four counties of Shandong Province and data were collected from document reviews, and key informant and TB patient interviews. The main findings include: direct government support to TB control weakened in poorer counties after its decentralization to township and county governments; DOTS programmes in poorer counties was not implemented as well as in more affluent ones; and TB patients, especially the low-income patients, suffered heavy financial burdens. Financial decentralization negatively affects the public health programmes and may have contributed to the more rapid increase in the number of TB cases seen over the past decade in the poorer areas of China compared with the richer ones. Establishing a financial transfer system at central and provincial levels, correcting financial incentives for health providers, and initiating pro-poor projects for the TB patients, are recommended.

 • 338.
  Mogensen, Dorthe
  Nordiska ministerrådet, Nordic School of Public Health NHV.
  Hygiejne i medvind, –samarbejde om udvikling af kommunale hygiejneorganisationer: –et kvalitativt studie2014Independent thesis Advanced level (degree of Master (Two Years))Oppgave
  Abstract [da]

  Baggrund:Hygiejne er et nyt indsatsområde, som er skrevet ind i Sundhedsaftalerne 2011-2014. Sundhedsaftalen beskriver, at der i kommunerne er stigende behov for infektionshygiejnisk rådgivning i de kommunale institutioner.

  Formål:Formålet med dette studie var at undersøge, beskrive og analysere, hvordan kommuner på baggrund af Sundhedsaftalen 2011-2014arbejdermed oginterntsamarbejderom udvikling af en hygiejneorganisation. Desuden var formålet at afdække om Sundhedsstyrelsens forebyggelsespakke om hygiejne og netværksdannelsen omkring hospitalerne, havde betydning for udviklingen afhygiejneorganisation.

  Metode: Studiet er et kvalitativt studie,hvor det empiriske materialeblev indsamlet vedsemistrukturerede interview med medlemmer af hygiejnenetværket med hospitalet.Som analysemetode blev anvendt kvalitativ indholdsanalyse. Den teoretiske ramme for studiet er fokuseret på forskellige former for samarbejde, og styrker og svagheder ved samarbejde.

  Resultat:Studiet viste, at kommuner i Region Hovedstaden arbejder på forskellig vis medudvikling af en hygiejneorganisation.En afgørende faktorfor arbejdet var ledelsesforankring. Samarbejdet kompliceredes af, at kommunen blev opfattet som en stor, uoverskuelig organisation. Sundhedsaftalen, forebyggelsespakken om hygiejne og samarbejdet med hospitalet blev opfattet, som motiverende faktorer for udvikling af en hygiejneorganisation. Det blev opfattet, som en nødvendighed, at kommunen havde adgang til en hygiejnesygeplejerske, så arbejdet med hygiejne ikke kun blev baseret på interesse, men på kompetencer inden for området.

  Konklusion:Der er forskellige forhold, som er af afgørende betydning for samarbejde om udvikling af en kommunal hygiejneorganisation. Hygiejneorganiastionen skal være ledelsesforankret, og der skal være ledelsesgodkendte rammer for og ressourcer til arbejdet. Kommunen skal have direkte adgang til specialistviden på hygiejneområdet.

  Fulltekst (pdf)
  MPH 2014:16
 • 339.
  Mogensen, Karin
  Nordiska ministerrådet, Nordic School of Public Health NHV.
  Hustruers oplevelse af det postoperative forløb efter ægtefællens prostataoperation2006Independent thesis Advanced level (degree of Master (Two Years))Oppgave
  Abstract [da]

  Indlæggelsestiden i forbindelse med kirurgi er blevet kortere. Der er meget lidt viden om, hvordan den umiddelbare postoperative periode forløber. Formålet med undersøgelsen har været at vurdere om korte hospitalsforløb hos patienter, der er opereret for forstørret prostata, bevirker at de pårørende overtager en del af plejen, at undersøge om der kommer en øget belastning på andre dele af sundhedsvæsenet, samt at få en viden om hvordan patienterne har det i de første uger efter operationen. Der er foretaget kvalitative interviews med ti hustruer. Til analyse af interviewene er brugt den fænomenologiske metode, beskrevet af Giorgi og Karlsson. På baggrund af disse interviews er der udarbejdet et spørgeskema, som er udsendt til alle hustruer, hvis ægtefælle i perioden november 2004 til maj 2005 er blevet prostataopereret. Resultaterne fra spørgeskemaundersøgelsen blev sat ind i en access database. Resultatet viser at den første postoperative periode er præget af mange vandladningsgener så som inkontinens, hyppige vandladninger, blødning og urinstop. Gener som også belaster hustruerne. Hustruerne følte sig usikre på om efterforløbet var normalt, og de manglede viden om, hvor de kunne henvende sig med problemer.

  Fulltekst (pdf)
  MPH 2006:19
 • 340.
  Momen, NC
  et al.
  Section for Epidemiology, Department of Public Health, Aarhus University, Aarhus, Denmark.
  Olsen, J
  Section for Epidemiology, Department of Public Health, Aarhus University, Aarhus, Denmark , Department of Epidemiology, University of California, Los Angeles, CA, USA.
  Gissler, Mika
  Nordiska ministerrådet, Nordic School of Public Health NHV. THL National Institute for Health and Welfare, Helsinki, Finland.
  Cnattingius, S
  Department of Medical Epidemiology and Biostatistics, Karolinska Institute, Stockholm, Sweden.
  Li, J
  Section for Epidemiology, Department of Public Health, Aarhus University, Aarhus, Denmark.
  Delivery by caesarean section and childhood cancer: a nationwide follow-up study in three countries.2014Inngår i: BJOG : an international journal of obstetrics and gynaecology, ISSN 1470-0328Artikkel i tidsskrift (Fagfellevurdert)
  Abstract [en]

  OBJECTIVE:

  To investigate the association between delivery by caesarean section and risk of childhood cancer.

  DESIGN:

  A population-based, follow-up study using register data from three countries.

  SETTING:

  Denmark, Sweden and Finland.

  POPULATION:

  Children born in Denmark (1973-2007), Sweden (1973-2006) and Finland (randomly selected sample of 90%, 1987-2007; n = 7 029 843).

  METHODS:

  Exposure was delivery by caesarean section and the outcome was childhood cancer diagnosis. Follow-up started from birth and ended at the first of the following dates: cancer diagnosis, death, emigration, day before 15th birthday or end of follow-up. Cox regression was used to obtain hazard ratios.

  MAIN OUTCOME MEASURES:

  Childhood cancer diagnosis.

  RESULTS:

  A total of 882 907 (12.6%) children were delivered by caesarean section. Of these, 30.3% were elective (n = 267 603), 35.9% unplanned (n = 316 536) and 33.8% had no information on planning (n = 298 768). Altogether, 11 181 children received a cancer diagnosis. No evidence of an increased risk of childhood cancer was found for children born by caesarean section (hazard ratio, 1.05; 95% confidence interval, 0.99, 1.11). No association was found for any major type of childhood cancer, or when split by the type of caesarean section (elective/unplanned).

  CONCLUSION:

  The evidence does not suggest that caesarean section is a risk factor for the overall risk of childhood cancer and possibly not for subtypes of childhood cancer either

 • 341.
  Monclair, Marianne
  Nordiska ministerrådet, Nordic School of Public Health NHV.
  Scaling up malaria interventions.: Integrating free distribution of long lasting insecticide treated mosquito nets during vaccination campaigns. A new strategy to meet the millennium development goal2008Independent thesis Advanced level (degree of Master (Two Years))Oppgave
  Abstract [en]

  Objective: To look at the Red Cross and the Red Crescent societies integrated campaigns between 2002 and 2006 with free distribution of insecticide treated nets (ITN)that have taken place and its contribution to the Millennium Development Goals(MDG) and the Abuja target. 

  Method: Review of surveys, evaluations and reports from the International Federation of Red Cross and Red Crescent integrated campaigns. Published articles up to 2007 have been accessed from electronic databases Medline, PubMed, the Cochrane Library and website`s from WHO, UNICEF, GFATM , and related articles available from international organisations web sites in addition to informal discussions and meetings with key stakeholders.

  Results: The integrated vaccination and free distribution of long lasting insecticidal nets (LLINs) achieved a rapid, high and equal LLIN coverage among all wealth quintiles. The MDG and Abuja target for ITN coverage at household level were reached within a week giving a unique opportunity for a significant reduction in malaria incidences, morbidity and mortality. The ITN possession remained higher than utilisation, but utilisation increased if a follow up visit, ensuring nets being hung and properly used, had taken place at household level post campaign.

  Conclusion: Large scale free distribution of LLINs  bridge the equity gap between poor and rich and increased the use rate among children under five and pregnant women. The low utilisation versus possession remains a challenge and thus a “minimum standard” of a two phased strategy is recommend to reach maximum impact and the MDG; Phase one preparing for pre campaign data, logistical planning and distribution while phase two should focus on a post campaign Keep Up program providing health education at household level to ensure proper net hanging and use.

  Fulltekst (pdf)
  MPH 2008:6
 • 342.
  Montefusco, Maria
  Nordiska ministerrådet, Nordens välfärdscenter.
  Meetings for all: Advice and inspiration for accessible conferences, seminars and other events2016Rapport (Annet (populærvitenskap, debatt, mm))
  Abstract [en]

  Nordic co-operation consists primarily of a variety of large and small meetings. We create nordic added value at these meetings: we learn about and from one another.

  There is a lot to think about at Nordic meetingevents. There are different languages and content,not to mention travel and technology. Itis important to think ahead so everyone willbe able to participate in the meeting on equalterms. These materials provide advice and inspiration

  Fulltekst (pdf)
  Meetings for all
  Download (jpg)
  preview image
 • 343.
  Montefusco, Maria
  Nordiska ministerrådet, Nordens välfärdscenter.
  The Nordic region for all: Nordic co-operation on universal design and accessibility2016Rapport (Annet (populærvitenskap, debatt, mm))
  Abstract [en]
  • Start
  • A Nordic region for all

  Alla publikationer

  A Nordic region for all

  • Funktionshinder

  The Nordic countries, including the Faroe Islands, Greenland and Åland islands, want to work together as effectively as possible to make society more accessible. The Nordic Council of Ministers has commissioned a report with proposals for areas of co-operation with regard to universal design and accessibility. The work is funded by the Council of Ministers’ Sustainable Development Strategy. Since the report was commissioned, the UN has adopted sustainability goals as part of Agenda 2030.

  The report is primarily aimed to policy makersat the Nordic level. It may also be of interest topeople who work with sustainable developmentas well as universal design and accessibility atthe national, regional or local level. Differencesin the conditions for participation and equalopportunities between women and men orgirls and boys, respectively, were also describedwhere such information exists. The project andthe panel were coordinated by the Secretariatfor the Council for Nordic Co-operation onDisability at the Nordic Centre for Welfare.5Introduction

  Fulltekst (pdf)
  fulltext
 • 344.
  Montefusco, Maria
  Nordiska ministerrådet, Nordens välfärdscenter.
  When society does not see, hear or understand: Gender-related violence and disability2016Rapport (Annet (populærvitenskap, debatt, mm))
  Abstract [en]

  THE UNITED NATIONS , THE COUNCIL OFEUROPE AND THE EU have, in conventions,action plans and various activities, drawn attentionto the existence of multiple discrimination.That is to say that people are made vulnerableto violence and abuse by many aspects, such asgender and disability. Violence is an extremeform of the exercise of power. The situation forgirls and women with various forms of disabilityis alarming (United Nations High Commissionerfor Human Rights, OHCHR, 2012).The report is aimed primarily at decision makersat Nordic level, but may also be of interest topeople who work at national, regional and locallevel on equal opportunity, disability and violencein close relationships.

  Fulltekst (pdf)
  fulltext
 • 345.
  Montgomery-Andersen, Ruth
  Nordiska ministerrådet, Nordic School of Public Health NHV.
  Faces of Childbirth: The Culture of Birth and the Health of the Greenlandic Perinatal Family2013Doktoravhandling, med artikler (Annet vitenskapelig)
  Abstract [en]

  INTRODUCTION. This dissertation concerns childbirth and its position within the Greenlandic society. It takes a world relational view to health promotion during, focusing on the perinatal family and the importance of the mothers, the child, their families and the local community as equal pieces of a whole.

  AIM. The aim of the dissertation is to present new concepts and knowledge concerning the health of the perinatal family in Greenland. It looks holistically at the place of birth with focus on the issue of support of the perinatal family. It seeks to present the perinatal family and its position within the Greenlandic society. It links the changes in health policy with the concepts of family, attitude and community structure. It draws on statistical, historical, anthropological and cultural data within the context of the Greenlandic perinatal family.

  METHOD AND MATERIAL. The dissertation is comprised of four studies and uses multidisciplinary methods. Over an eight-year period from 2003 to 2011, narrative interviews and focus groups were collected at four sites in Greenland: Nuuk, Ilulissat, Sisimiut and Tasiilaq. Data included seven focus groups with 35 participants, supplemented with 18 individual interviews of mothers, fathers and Culture Bearers, as well as two literature studies. The mode of conducting focus groups and interviews was based on the principles in the Helsinki Declaration.

  RESULTS. The perinatal family’s concepts of safety are often connected directly to access to family and community. Family is perceived as security, and lack of family support and network as insecurity. The concept of family and community is culturally specific and connected to the immediate family, extended family and kin. There is a cultural room for birth in Greenland, where the health of the perinatal family lies in their ability to strengthen the bonds within family, kinship and community networks. The mothers of the study perceived themselves as the bearers of their children; the fathers considered themselves to be the artisans and caregivers for their family; the community, including the extended family, deemed an important support network for the families.

  CONCLUSION. It is important to understand the link that exists between traditional and cultural properties and the health of the child within the family. These are elements of the eco cultural pathways that are already integrated within the family interactions and could be a way to strengthen family interaction and health. Families and community support these traditions and in healthy eco cultural exchanges it enhances the child’s role as a health–promoting agent within the family. Greenlandic public health, health promotion programs and the national perinatal guidelines have a physical health focus, but do not address the mental, social and spiritual dimensions of perinatal health. This fragmented way of perceiving and implementing health does not support the relational worldview that is an integral part of the culture of Greenland, and thus many families struggle to exercise choice within the system

  Fulltekst (pdf)
  NHV Report 2013:4
 • 346.
  Montgomery-Andersen, Ruth
  Nordiska ministerrådet, Nordic School of Public Health NHV.
  Referral in Pregnancy: A challenge for Greenlandic women2005Independent thesis Advanced level (degree of Master (Two Years))Oppgave
  Abstract [en]

  Referral practices within healthcare systems are seen as a means of heightening the quality of perinatal care and lessening perinatal mortality and morbidity. Perinatal death or the birth of child with a handicap can be debilitating for a family. Since January 2002 a new referral system has been instituted within Greenland sending all at risk pregnancy to the referral hospital in Nuuk. The aim of the study was to describe the women’s experience of referral by drawing on their experiences and using their voices to present referral from the women’s point of view. Interviews were conducted within arrival at the referral hospital and during fieldwork over a one-year period. Interviews were conducted, recorded and transcribed. The analysis of interview data was conducted within the narrative framework, using Coping theory and resiliency tools as the theoretical base for structuring the narratives. Through their narratives the women presented their identities as mothers, community members and caretakers. Acceptance of referral was described as a tool for protecting their unborn child. With acceptance of the referral the women found an inner source of strength to deal with their own anger joy anxiety and loneliness. Their ability to accept referral was directly connected to their family and community and the support that they found therein

  Fulltekst (pdf)
  MPH 2005:37
 • 347.
  Montgomery-Andersen, Ruth
  et al.
  Nordiska ministerrådet, Nordic School of Public Health NHV.
  Borup, Ina
  Nordiska ministerrådet, Nordic School of Public Health NHV.
  Family support and the child as health promoting agent in the Arctic - "the Inuit way".2012Inngår i: Rural and remote health, ISSN 1445-6354, Vol. 12, nr 2, s. 1977-Artikkel i tidsskrift (Fagfellevurdert)
  Abstract [en]

  INTRODUCTION: In the context of the UN's 1990 'Convention on the Right's of the Child' 1990, and the associated definition of health promotion as a community's ability to recognise, define and make decisions on how to create a healthy society, this article describes and analyses how family support networks are conceived and present themselves in perinatal Inuit families.

  METHODS: This literature review conducted an initial and secondary search using the keywords and combinations of the keywords: healthy families, health promoting families, resiliency, Arctic, Inuit, Family support, was executed in PubMed, Popline, CSA and CINAHL. The tertiary literature search was then combined with literature gleaned from literature lists, and other relevant articles were selected.

  RESULTS: Individual members of the family contribute to the health of the family, but the child is often the catalyst for health promotion within the family, not only the siblings to the unborn child, but also the unborn child. Perinatal entities create their own networks that support and develop concepts of family and support systems. Resiliency, kinship and ecocultural process within the family are concomitant to the health of perinatal family and of the children.

  CONCLUSION: More research is needed that moves children from being viewed as the receivers of health towards being seen as the promoters of health and an important actor as health promoting agent within the family.

 • 348.
  Montgomery-Andersen, Ruth
  et al.
  Nordiska ministerrådet, Nordic School of Public Health NHV.
  Borup, Ina
  Nordiska ministerrådet, Nordic School of Public Health NHV.
  Songlines and touchstones:: A study of perinatal health and culture in Greenland2013Inngår i: AlterNative: An International Journal of Indigenous Peoples, ISSN 1177-1801, Vol. 9, nr 1, s. 87-101Artikkel i tidsskrift (Fagfellevurdert)
  Abstract [en]

  Abstract: This paper aims to focus on how family and community in Greenland perceive support- giving during the perinatal period. It explores Greenlanders use of storytelling as a health- promoting tool in the perinatal period. It is research set in Greenland, but analysed in a larger context. Using an ethnographic approach to subject matter, the paper is based on a series of qualitative interviews and focus groups conducted between 2003 and 2011 with mothers and fathers. Ethnographic content analysis, interviews and dialogues with Culture Bearers were used to analyse and set the stories into a cultural perspective. The child was described as the centre of the family and the family as the bedrock of life. The mothers, fathers and Culture Bearers presented three main concepts in their stories: 1) my family ... a safe harbour, 2) the child as the centre of the family, and 3) the equal sharing of burden and joy

 • 349.
  Montgomery-Andersen, Ruth
  et al.
  Nordiska ministerrådet, Nordic School of Public Health NHV.
  Douglas, Vasiliki
  Borup, Ina
  Nordiska ministerrådet, Nordic School of Public Health NHV.
  Literature review: The ‘logics’ of birth settings in Arctic Greenland2013Inngår i: Midwifery, ISSN 0266-6138, E-ISSN 1532-3099, Vol. 29, nr 11, s. 79-88Artikkel i tidsskrift (Fagfellevurdert)
  Abstract [en]

  Objective

  to review literature on the physical place of childbirth in Greenland between 1953 and 2001, using a narrative review theory and a content analysis framework, the paper seeks to describe and analyse the change in perinatal health care structure in Greenland.

  Design

  findings were discussed within the framework of Daviss' Logics bringing into account scientific, clinical, personal, cultural and intuitive logics as well as economic, legal and political ‘logics’ concerning perinatal health care policies.

  Setting

  the literature study concerns the place of birth in Greenland, a self-governing constituency of 57,000 people, the world's largest island and with a predominately Inuit population with its own language and culture. Inuit population with its own language and culture.

  Findings

  the place of birth in Greenland has changed and focus has moved from birth as a personal and community act to birth within the private and political arena. New policies and guidelines for pregnancy and childbearing decisions are seldom negotiated with the women, families and their communities.

  Conclusionspolicy changes have an influence on the social and cultural development of Greenland and it poses a challenge and a counter weight to the political and economic limitations that the government works within. Women and children are vulnerable groups and are directly affected by the changing perinatal health care and policy. It is important that when changing policy, the women and their families are part of the dialogue around chang

 • 350.
  Montgomery-Andersen, Ruth
  et al.
  Nordiska ministerrådet, Nordic School of Public Health NHV.
  Willen, Helena
  Nordiska ministerrådet, Nordic School of Public Health NHV.
  Borup, Ina
  Nordiska ministerrådet, Nordic School of Public Health NHV.
  'There was no other way things could have been.' Greenlandic women's experiences of referral and transfer during pregnancy.2010Inngår i: Anthropology & Medicine, ISSN 1364-8470, E-ISSN 1469-2910, Vol. 17, nr 3, s. 301-13Artikkel i tidsskrift (Fagfellevurdert)
  Abstract [en]

  The World Health Organization (WHO) has stated that referral practices along with midwifery care are a means of heightening the quality of perinatal care and lessening perinatal mortality and morbidity. In 2002, in response to high perinatal mortality and morbidity, a referral system was instituted nationally in Greenland, transferring all at-risk pregnancies to its national referral hospital. Little or no current research has focused on evaluation of the perinatal referral system or on the thoughts, beliefs, opinions and challenges faced by women and Greenlandic families themselves. The aim of this paper is to document how women referred to Nuuk because of at-risk pregnancies narratively constructed self-understanding and defined meaning during their period of separation from family and community; and how they dealt with the challenges they were presented with. Interviews were conducted with women upon their arrival at the national referral hospital and during fieldwork over a one-year period. Narrative framework was used for analysis. Coping theory and narrative theories were the theoretical base for structuring the narratives. Through their narratives, women presented their identities as mothers, community members and caretakers. Acceptance of referral was described as a means of protecting their unborn child and was where women found an inner source of strength to deal with their own anger, joy, anxiety and loneliness. The ability to accept referral was directly connected to their family and community and the support they found therein.

45678910 301 - 350 of 614
RefereraExporteraLink til resultatlisten
Permanent link
Referera
Referensformat
 • apa
 • ieee
 • modern-language-association-8th-edition
 • vancouver
 • Annet format
Fler format
Språk
 • de-DE
 • en-GB
 • en-US
 • fi-FI
 • nn-NO
 • nn-NB
 • sv-SE
 • Annet språk
Fler språk
Utmatningsformat
 • html
 • text
 • asciidoc
 • rtf