Välkommen till Nordiska ministerrådets öppna publikationsplattform. Nordiska ministerrådet är de nordiska regeringarnas officiella samarbetsorgan.