Change search
Refine search result
1 - 17 of 17
CiteExportLink to result list
Permanent link
Cite
Citation style
 • apa
 • ieee
 • modern-language-association-8th-edition
 • vancouver
 • Other style
More styles
Language
 • de-DE
 • en-GB
 • en-US
 • fi-FI
 • nn-NO
 • nn-NB
 • sv-SE
 • Other locale
More languages
Output format
 • html
 • text
 • asciidoc
 • rtf
Rows per page
 • 5
 • 10
 • 20
 • 50
 • 100
 • 250
Sort
 • Standard (Relevance)
 • Author A-Ö
 • Author Ö-A
 • Title A-Ö
 • Title Ö-A
 • Publication type A-Ö
 • Publication type Ö-A
 • Issued (Oldest first)
 • Issued (Newest first)
 • Created (Oldest first)
 • Created (Newest first)
 • Last updated (Oldest first)
 • Last updated (Newest first)
 • Disputation date (earliest first)
 • Disputation date (latest first)
 • Standard (Relevance)
 • Author A-Ö
 • Author Ö-A
 • Title A-Ö
 • Title Ö-A
 • Publication type A-Ö
 • Publication type Ö-A
 • Issued (Oldest first)
 • Issued (Newest first)
 • Created (Oldest first)
 • Created (Newest first)
 • Last updated (Oldest first)
 • Last updated (Newest first)
 • Disputation date (earliest first)
 • Disputation date (latest first)
Select
The maximal number of hits you can export is 250. When you want to export more records please use the Create feeds function.
 • 1. Bromseth, Janne
  et al.
  Siverskog, Anna
  ”Han gick in i garderoben igen”: Äldre LGBTI-personers möte med vård och omsorg i Norden2023Book (Other academic)
  Abstract [sv]

  Situationen för LGBTI-personer i de nordiska länderna har förändrats radikalt de senaste årtiondena. Detta har medfört ökad tillgång till rättigheter på det sociala och juridiska området, förstärkt skydd mot diskriminering, ökad synlighet och fler möjligheter till gemenskap. Trots detta framgår det i studier att en könsidentitet eller sexuell läggning som inte följer den konventionella normen fortfarandesignifikant ökar risken för ohälsa. Hur påverkar dessa villkor förutsättningar för äldre LGBTI-personers möjligheter i åldrandet och vad som sker i kontakten med vård och omsorg? Nordiska ministerrådet har tagit initiativ till ett projekt som ska bidra till ökad kunskap om äldre LGBTI-personers levnadsvillkor och livskvalitet, särskilt i mötet med hälso- och omsorgsvård. Rapporten baseras på 38 publikationer som utgörs av kvantitativa såväl som kvalitativa studier.

  Download full text (pdf)
  Download Free PDF
  Download (jpg)
  preview image
 • 2. Holmström, Charlotta
  et al.
  Bjønness, Jeanett
  Jensen, Mie Birk
  Seikkula, Minna
  Antonsdóttir, Hildur Fjóla
  Skilbrei, May-Len
  Søderholm, Tara
  Holmström, Charlotta
  Grönvall, Ylva
  Young People, Vulnerabilities and Prostitution/Sex for Compensation in the Nordic Countries: A Study of Knowledge, Social Initiatives and Legal Measures2019Book (Other academic)
  Abstract [en]

  What do we know about the extent of young people’s experiences of sex for compensation in the Nordic countries? Are such experiences addressed by social initiatives and how do legal measures affect them? This report is based on country studies focusing on knowledge about sex for compensation among young people in the Nordic countries. The five country studies show how research on the extent of, and the motivations and conditions for, young people selling sex in the Nordic countries is rather scarce and that there are few social initiatives that target young people specifically. The interviews with service providers and the literature reviewed point to individual vulnerabilities related to young people’s experiences of compensational sex. In order to develop preventive measures more knowledge on structural factors related to experiences of compensational sex is needed.

  Download full text (pdf)
  Download free PDF
  Download (jpg)
  preview image
  Download (epub)
  Download free EPUB
 • 3. Jansson, Ulrika
  et al.
  Sand, Jimmy
  Genusperspektiv på framtidens högteknologiska arbetsliv: En nordisk forskningsöversikt, inventering och analys av utbildningsval inom STEM (Science, Technology, Engineering and Mathematics)2021Book (Other academic)
  Abstract [sv]

  Nordisk information för kunskap om kön, NIKK, har på uppdrag av Nordiska ministerrådet tagit fram ett kunskapsbaserat underlag om vad som bidrar till könsstereotypa utbildningsval inom området naturvetenskap, teknik, ingenjörsvetenskap och matematik (Science, Technology, Engineering and Mathematics, STEM). 

  Rapportens centrala del utgörs av en forskningsöversikt som ger en samlad bild av vad forskningen säger om olika förklaringsmodeller och beprövade insatser i Norden. Forskningsöversikten är organiserad i sex teman:

  1. Studie och yrkesval

  2. Ämneskulturer och normer i utbildningsmiljöer

  3. Färdigheter och prestationer

  4. Lärare, pedagogik och undervisningsmetoder

  5. Arbetsmarknad och arbetsliv

  6. Förändringsarbete kring studieval, undervisning och organisation.

   

  Dessutom ingår en inventering och analys av insatser som görs inom STEM-sektorn i Norden och en internationell utblick om hur länder utanför Norden hanterar snedrekrytering till STEM-området.

  Download full text (pdf)
  Download Free PDF
  Download (jpg)
  preview image
 • 4.
  Nordisk information för kunskap om kön, NIKK,
  Nordic Council of Ministers, Nordisk information för kunskap om kön. 8502024808.
  Män och jämställdhet i Norden: En kartläggning av nordiska initiativ 2005-20152017Report (Other academic)
  Download full text (pdf)
  Män och Jämställdhet i Norden
 • 5. Sand, Jimmy
  Climate, Gender and Consumption: A research overview of gender perspectives on sustainable lifestyles2022Book (Other academic)
  Abstract [en]

  Responsible production and consumption, Goal 12 of the 2030 Agenda, has been identified as one of the areas where the Nordic countries face the biggest challenges in their sustainable development work. The international research on the environmental impact of individuals’ consumption patterns shows that factors such as sex, income and ethnicity have great explanatory value, and that inequalities per se, leads to increased emissions from consumption.In the project “Sustainability, lifestyles, and consumption from a gender perspective” within the Sustainable lifestyles in the Nordic region programme, NIKK has produced a research overview that reveals and challenges gender stereotypes in relation to consumption and lifestyles relation to 1) Food, 2) Housing and energy, 3) Clothing and consumer goods, 4) Transport, 5) Work and time use, 6) Culture and tourism, 7) Activism and influence.

  Download full text (pdf)
  Download Free PDF
  Download (jpg)
  preview image
 • 6. Sand, Jimmy
  Gender perspective on green jobs in the Nordic region: A collection of results from NIKK 2020–20222023Book (Other (popular science, discussion, etc.))
  Abstract [en]

  The Nordic Council of Ministers has adopted the vision that the Nordic region will be the most sustainable and integrated region in the world by 2030. This knowledge review sheds light on a number of reports that use gender analyses to help understand the challenges of the green transition. It presents five thematic approaches to green jobs and concludes with a summary and key messages from these reports. The purpose of this report is to identify links between issues related to gender-segregated educational choices and gender segregation in the labour market related to the transition to green jobs. The hope is that it will help to deepen the Nordic region’s perspectives on these issues and, by extension, contribute to sustainable solutions for social development in the Nordic countries. 

  Download full text (pdf)
  Download Free PDF
  Download (jpg)
  preview image
 • 7. Sand, Jimmy
  Genusperspektiv på gröna jobb i Norden: Samlade resultat från NIKK 2020-20222023Book (Other (popular science, discussion, etc.))
  Abstract [sv]

  Nordiska ministerrådet har antagit visionen att Norden till 2030 ska vara världens mest hållbara och integrerade region. Detta kunskapsunderlag belyser en rad rapporter som med hjälp av genusanalyser bidrar till att förstå utmaningarna med den gröna omställningen. Underlaget presenterar fem tematiska ingångar till gröna jobb och avslutas med en sammanfattning samt nyckelbudskap.

  Syftet med underlaget är att påvisa kopplingar mellan frågor som rör könsuppdelade utbildningsval och könssegregering på arbetsmarknaden, normer kring kompetens och fördelningen av omsorgsarbete, i förhållande till omställningen till gröna jobb. Förhoppningen är att det ska bidra till fördjupade nordiska perspektiv på aktuella frågeställningar, samt i förlängningen till hållbara lösningar för samhällsutvecklingen i Norden. 

  Download full text (pdf)
  Download Free PDF
  Download (jpg)
  preview image
 • 8. Sand, Jimmy
  Klimat, kön och konsumtion: En forskningsöversikt med genusperspektiv på hållbara livsstilar2022Book (Other academic)
  Abstract [sv]

  Hållbar produktion och konsumtion, mål 12 i Agenda 2030, har identifierats som ett område där de nordiska länderna har störst utmaningar i arbetet för hållbar utveckling. Det internationella forskningsläget kring klimatpåverkan av individers konsumtionsmönster visar att faktorer som kön, inkomst och etnicitet har ett stort förklaringsvärde, liksom att ojämlikhet i sig leder till ökade utsläpp från konsumtion. I projektet Hållbarhet, livsstil och konsumtion med genusperspektiv, inom programmet för hållbara livsstilar i Norden, har NIKK tagit fram en forskningsöversikt som synliggör och utmanar könsstereotyper i förhållande till konsumtion och livsstil i förhållande till: 1) livsmedel, 2) bostad och energi, 3) kläder och konsumtionsvaror, 4) transporter, 5) arbete och tidsanvändning, 6) kultur och turism, 7) aktivism och påverkan.

  Download full text (pdf)
  Download Free PDF
  Download (jpg)
  preview image
 • 9. Siverskog, Anna
  et al.
  Måwe, Ida
  Health, well-being and life conditions of young LGBTI persons in the Nordic countries: A literature review and survey of efforts2021Book (Other academic)
  Abstract [en]

  Despite the fact that life conditions of LGBTI persons in the Nordic countries have changed in the last seventy years, major public health surveys indicate that this group suffers from an increased amount of mental and physical health issues compared to the rest of the population. Younger generations of LGBTI persons see their lives affected, too, by having a sexuality or gender identity that falls outside heteronormativity. The Nordic Council of Ministers, therefore, has initiated a project that aims to shed light on the well-being of young LGBTI persons. Nordic Information on Gender, NIKK, has carried out the project, which has resulted in the report at hand. 

  Download full text (pdf)
  Download free PDF
  Download (jpg)
  preview image
 • 10. Siverskog, Anna
  et al.
  Måwe, Ida
  Hälsa, välmående och livsvillkor bland unga LGBTI-personer i Norden: En forskningsöversikt och kartläggning av insatser2021Book (Other academic)
  Abstract [sv]

  Trots att livsvillkoren för LGBTI-personer i Norden har förändrats under de senaste sjuttio åren, visar större folkhälsoundersökningar att de har sämre psykisk och fysisk hälsa än den övriga befolkningen. Även bland yngre generationer av LGBTI-personer påverkas livet av att ha en sexualitet eller könsidentitet som faller utanför heteronormativiteten. Nordiska ministerrådet har därför initierat ett projekt för att belysa unga LGBTI-personers välmående. Nordisk information för kunskap om kön, NIKK, har utfört projektet, som resulterat i denna rapport. Rapporten består av två delar: en forskningsöversikt som beskriver forskningsläget om unga LGBTI-personers välmående i de nordiska länderna och en kartläggning som presenterar ett urval av insatser för att förbättra unga LGBTI-personers välmående i Norden.

  Download full text (pdf)
  Download Free PDF
  Download (jpg)
  preview image
 • 11.
  Hatbrott mot LGBTI-personer i Norden: En kartläggning av strategier, arbetssätt och insatser2021Book (Other academic)
  Abstract [sv]

  Studier visar att en stor andel LGBTI-personer i Norden upplever våld, hat, hot och trakasserier. Att handlingarna motiveras av hat mot LGBTI-personer, gör dem särskilt allvarliga. Bland Nordiska ministerrådet strategiska insatsområden för att stärka LGBTI-personers lika rättigheter, behandling och möjligheter i regionen, ingår att motverka och förebygga hatbrott och diskriminering.

  Det finska ordförandeskapet för Nordiska ministerrådet 2021 har tagit initiativ till ett projekt som fokuserar på hat mot LGBTI-personer i Norden. Nordiska ministerrådets samarbetsorgan Nordisk information för kunskap om kön, NIKK, placerat vid Nationella sekretariatet för genusforskning i Sverige, har fått i uppdrag att kartlägga relevanta strategier, aktörer och insatser i Norden. Syftet med kartläggningen är att bidra till kunskaps- och erfarenhetsutbyte mellan länderna. 

  Download full text (pdf)
  Download free PDF
  Download (jpg)
  presentationsbild
 • 12.
  Hate crimes targeting LGBTI people in the Nordic countries: A survey of strategies, methods and initiatives2021Book (Other academic)
  Abstract [en]

  Studies show that a large proportion of LGBTI 0Fpeople in the Nordic countries experience violence, hatred, threats and harassment. That these acts are motivated by hatred of LGBTI people makes them particularly serious. The Nordic Council of Ministers’ strategic focus areas to strengthen equal rights, equal treatment and equal opportunities for LGBTI people in the Nordic region include combating and preventing hate crime and discrimination.

  The Finnish Presidency of the Nordic Council of Ministers in 2021 has initiated a project focusing on hatred targeting LGBTI people in the Nordic countries. Nordic Information on Gender (NIKK) was commissioned to survey relevant strategies, actors and initiatives in the Nordic countries. The purpose of this survey was to contribute to the sharing of knowledge and experience between these countries. 

  Download full text (pdf)
  Download free PDF
  Download (jpg)
  presentationsbild
 • 13.
  Kartläggning och analys av LGBTI-området i Norden: Kunskapsunderlag inför beslut om inriktning och insatser för det nordiska samarbetet2020Other (Other (popular science, discussion, etc.))
  Abstract [sv]

  År 2020 inleds ett nytt formellt nordiskt samarbete om lika behandling och rättigheter för LGBTI-personer. För att samarbetet ska bli träffsäkert, effektivt och långsiktigt har Nordisk information för kunskap om kön, NIKK, fått i uppdrag av Nordiska ministerrådet att genomföra en kartläggning och analys av LGBTI-området. Rapporten innehåller:

  • En kartläggning som belyser nationella förhållanden, teman och insatsområden som är i fokus på nationell nivå,

  • Resultatet av konsultationsprocess som inkluderat civilsamhällsorganisationer, myndigheter och andra aktörer i Norden som arbetar för lika rättigheter för LGBTI-personer

  • En analys och rekommendationer baserade på kartläggningen och konsultationen.

  Rapporten avser visa på vilka områden och insatser som Nordiska ministerrådets verksamhet har möjlighet att bidra till för att förverkliga den övergripande målsättningen.

  Download full text (pdf)
  fulltext
  Download (jpg)
  presentationsbild
 • 14.
  Oppsummering av rapporten: Helse, velvære og livsvilkår hos unge LGBTI-personer i Norden: En forskningsoversikt og kartlegging av tiltak2021Book (Other academic)
  Abstract [no]

  Selv om livsvilkårene til LGBTI-personer i Norden har endret seg de siste sytti årene, viser større folkehelseundersøkelser at disse gruppene har dårligere psykisk og fysisk helse enn befolkningen for øvrig. Det påvirker også livet til LGBTI-personer av yngre generasjoner å ha en seksualitet eller kjønnsidentitet som faller utenfor heteronormativiteten. Nordisk ministerråd har derfor initiert et prosjekt for å belyse unge LGBTI-personers velvære. Nordisk informasjon for kunnskap om kjønn (NIKK) har gjennomført prosjekt og det har resultert i rapporten «Helse, velvære og livsvilkår hos unge LGBTI-personer i Norden».  Dette er en oppsummering av rapporten.

  Download full text (pdf)
  Download Free PDF
  Download (jpg)
  preview image
 • 15.
  Raportin yhteenveto: Nuorten LGBTI-henkilöiden terveys, hyvinvointi ja elinolot Pohjoismaissa: Tutkimuskatsaus ja aloitteiden kartoitus2021Book (Other academic)
  Abstract [fi]

  Siitä huolimatta, että Pohjoismaissa elävien LGBTI-henkilöiden1 elinolot ovat viimeisten seitsemänkymmenen vuoden aikana muuttuneet, osoittavat suuret kansanterveydelliset tutkimukset, että heidän henkinen ja fyysinen terveytensä on heikompi kuin muun väestön. Heteronormatiivisuuden ulkopuolelle jäävä seksuaalisuus tai sukupuoli-identiteetti vaikuttaa myös nuorempien sukupolvien LGBTI-henkilöiden elämään. Pohjoismaiden ministerineuvosto on siksi käynnistänyt hankkeen, jonka tarkoituksena on havainnollistaa nuorten LGBTI-henkilöiden hyvinvointia. Pohjoismaiden ministerineuvoston yhteistyöelin Pohjoismainen tasa-arvotiedon keskus, NIKK, on toteuttanut hankkeen, josta syntyi raportti ”Nuorten LGBTI-henkilöiden terveys, hyvinvointi ja elinolot Pohjoismaissa”.

  Download full text (pdf)
  Download Free PDF
  Download (jpg)
  preview image
 • 16.
  Resumé af rapporten: Helbred, velvære og levevilkår blandt unge LGBTI-personer i Norden.: En forskningsoversigt og kortlægning af initiativer2021Book (Other academic)
  Abstract [da]

  Selv om levevilkårene for LGBTI-personer i Norden har ændret sig i løbet af de sidste halvfjerds år, viser store folkesundhedsundersøgelser, at de har et ringere fysisk og psykisk helbred end resten af befolkningen. Selv blandt den unge generation af LGBTI-personer påvirkes deres liv af at have en seksualitet eller kønsidentitet, der falder uden for heteronormativiteten. Nordisk Ministerråd har derfor iværksat et projekt med henblik på at belyse unge LGBTI-personers velvære. Nordisk information for kundskab om køn, NIKK, har gennemført projektet, som resulterede i rapporten "Sundhed, velvære og levevilkår blandt unge LGBTI-personer i Norden". Dette er et resumé af rapporten.

  Download full text (pdf)
  Download Free PDF
  Download (jpg)
  preview image
 • 17.
  Samantekt af skýrslunni:Heilsa, líðan og lífsskilyrði ungs hinsegin fólks á Norðurlöndunum: Rannsóknaryfirlit og kortlagning aðgerða2021Book (Refereed)
  Abstract [is]

  Þrátt fyrir að lífsskilyrði hinsegin fólks á Norðurlöndum hafi breyst síðustu sjötíu árin, sýna stórar lýðheilsurannsóknir að hinsegin fólk búi við lakari andlega og líkamlega heilsu en aðrir íbúar Norðurlanda. Líf þeirra kynslóða hinsegin fólks sem eru í yngri kantinum mótast einnig í stórum mæli af því að kynhneigð eða kynvitund þeirra falli utan við hinn venjulega gagnkynhneigða ramma. Norræna ráðherranefndin hefur að þessum sökum átt frumkvæði að verkefni til þess að varpa ljósi á líðan ungs hinsegin fólks. NIKK (Nordisk information för kunskap om kön) hefur nú lokið verkefninu og hefur skilað af sér skýrslunni „Hälsa, välmående och livsvillkor bland unga LGBTI-personer i Norden” (íslensk þýðing á titli: Heilsa, líðan og lífsskilyrði ungs hinsegin fólks á  Norðurlöndunum).

  Download full text (pdf)
  Download Free PDF
  Download (jpg)
  preview image
1 - 17 of 17
CiteExportLink to result list
Permanent link
Cite
Citation style
 • apa
 • ieee
 • modern-language-association-8th-edition
 • vancouver
 • Other style
More styles
Language
 • de-DE
 • en-GB
 • en-US
 • fi-FI
 • nn-NO
 • nn-NB
 • sv-SE
 • Other locale
More languages
Output format
 • html
 • text
 • asciidoc
 • rtf